ایران

نوری زاد : "قوه قضاییه خبر از فروپاشی نظامی پوسیده می دهد"

محمد نوری زاد- سینماگر در تهران
محمد نوری زاد- سینماگر در تهران FARS

محمد نوری زاد، نویسنده و سینماگر منتقد در ایران، با اشاره به سخنان رییس قوۀ قضاییه ایران گفته است که رسیدگی به چهارده میلیون پرونده شکایت در سال در قوۀ قضاییه ایران، به هیچ وجه غرورآفرین نیست. نویسندۀ منتقد ایرانی افزوده است که رسیدگی به چهارده میلیون پروندۀ قضایی بیش از هر چیز گویای این واقعیت است که کل یک جامعه درگیر دستگاه قضایی ایران یا در واقع درگیر انواع مشکلات و نابسامانی هاست و خبر از گسستی بزرگ، از فروپاشی قریب الوقوع نظامی پوسیده می دهد.

تبلیغ بازرگانی

آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوۀ قضاییه ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور یکجانبه و به قصد محاکمه کردن قوۀ قضاییه برنامه هایی علیه دستگاه قضا جمهوری اسلامی ایران تولید می کند. رییس قوۀ قضاییه ایران در ادامه افزود : در برخی برنامه های رسانه ملی بدون حضور افراد قوۀ قضاییه، قضاوت یکجانبه علیه قوۀ قضاییه صورت می پذیرد.
رییس قوۀ قضاییه ضمن پذیرش برخی تنگناها و مشکلات در دستگاه تحت نظارت او افزود که قوۀ قضاییه سالانه به چهارده میلیون پرونده رسیدگی می کند و برخوردها و قضاوت های یکجانبه موجب مأیوس شدن قضات منجر می شود.
در این حال، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، امروز گفت که سالانه به طور میانگین ده میلیون پرونده در قوۀ قضاییه ایران تشکیل می شود که بیش از استاندار علمی و نامتناسب با جمعیت کل کشور است. وزیر دادگستری بیشترین حجم پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی ایران را مربوط به مواد مخدر، سرقت و نزاع های محلی دانست و گفت : باید طوری برنامه ریزی و رفتار کرد تا حجم ناهنجاری ها و به تبع تشکیل پرونده و شکایات کاهش یابد.
در روزهای گذشته، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، نیز خواستار آن شد که قوۀ قضاییه ایران نهادی بی طرف و فراجناحی و تنها مرجع صدور حکم و قضاوت در کشور باقی بماند.
محمد نوری زاد، نویسنده و سینماگر منتقد در ایران، با اشاره به سخنان رییس قوۀ قضاییه ایران گفته است که رسیدگی به چهارده میلیون پرونده شکایت در سال در قوۀ قضاییه ایران، به هیچ وجه غرورآفرین نیست. نویسندۀ منتقد ایرانی افزوده است که رسیدگی به چهارده میلیون پروندۀ قضایی بیش از هر چیز گویای این واقعیت است که کل یک جامعه درگیر دستگاه قضایی ایران یا در واقع درگیر انواع مشکلات و نابسامانی هاست و خبر از گسستی بزرگ، از فروپاشی قریب الوقوع نظامی پوسیده می دهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید