نگاهی به هفته نامه های فرانسه

نوعی از فمینیسم به روایت قرآن

در همایشی از زنان فمینیست لائیک که مضمون آن مبارزه علیه خشونت در مناسبات درونی خانواده ها بوده است ناگهان یک گروه بیست نفره از زنان با حجاب وارد جلسه می شوند و یکی از آنها شروع به سخنرانی می کند و حاضران را بباد انتقاد می گیرد که گویا علیه مسلمانان تبعیض قائل می شوند .

تبلیغ بازرگانی

 

مطبوعات امروز فرانسه بنظرم درست مثل مجلات هفته پیش یک محور اصلی مشترک دارند و آن انعکاس وسیع بحران پر سر و صدائی است که بر اثر افشای مناسبات برخی از اعضای کابینه فرانسه با صاحب یکی از بزرگترین موسسات مالی فرانسه ایجاد شده است. بحرانی که میرود رئیس جمهوری کشور را نیز به کام خود کشد.

البته باید اعتراف کرد که دوران تعطبلات تابستان در فرانسه هم تاثیر پر اهمیتی بر صفحات متعدد این نشریات گذاشته و این رهگذر رپرتاژ ها و گزارشات مفصلی به مناطق توریستی و سرگرمی های تابستانی اختصاص یافته اند.

واما از مجله هفتگی اکسپرس مقاله ای را برایتان انتخاب کرده ایم که عنوانش "فمینیسم به روایت قرآن " است.

آنابل بن ام، نویسنده اکسپرس مقاله اش را با شرح حادثه ای در شهر پرپینیان فرانسه آغاز کرده است که همین دو هفته پیش اتفاق افتاد.

در همایشی از زنان فمینیست لائیک که مضمون آن مبارزه علیه خشونت در مناسبات درونی خانواده ها بوده است ناگهان یک گروه بیست نفره از زنان با حجاب وارد جلسه می شوند و یکی از آنها شروع به سخنرانی می کند و حاضران را بباد انتقاد می گیرد که گویا علیه مسلمانان تبعیض قائل می شوند .

 

او می گوید که اجازه نخواهند داد که انحصار دفاع از زنان مسلمان در اختیار لائیک ها باشد. او آنها را متهم می کند که زنان محجبه را رها کرده اند و خود تعهد می کند که با گروهش برای زنان با حجاب فعالیت کند.

نویسنده توضیح می دهد که گوینده این سخنان " یمینا تاجور" نام دارد و مادر شش فرزند است و با چادر بلندی که تمام بدنش را – جز پهنه صورت – می پوشاند از دو سال پیش در این شهر انجمن همبستگی فمینیستی دایر کرده که حدود سیصد نفر از زنان مسلمان و با حجاب عضوش هستند.

مقاله می گوید که از این نوع انجمن در شهر های دیگر فرانسه نیز دایر شده اند.

نویسنده از قول یمینا تاجور نقل می کند که ارزش برتر زن مسلمان عفت اوست در نتیجه از نظر آنان دفاع از حقوق زنان بویژه بمعنای دفاع از حجاب آنهاست.

او می گوید " یک زن مومن بدون حجاب مثل موزی است که پوست نداشته باشد. در این صورت بسرعت از درون گندیده می شود. "

این هفته نوول ابسرواتور هم مقاله مفصلی را به یک ائتلاف بزرگ نیروهای لائیک ضد مسلمان در فرانسه اختصاص داده است. این مقاله جالب پرده از چهره تعدادی از گروههای افراطی بر می دارد که با انگیزه های متفاوت راست و یا چپ افراطی، هدف مشترکشان مبارزه با آن بخش از فرانسویان است که خود آنها را فاشیسم اسلامی می نامند.

از لوپوئن این هفته هم مطلبی را برایتان انتخاب کرده ایم که به رواج هر چه بیشتر خرید و حمل اسلحه در آمریکا اختصاص دارد.
 

نگاهی به هفته نامه های فرانسه
نگاهی به هفته نامه های فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید