اروپا/ علمی

نوع آب موجود در ستاره دنباله‌دار "چوری"، با آب زمین متفاوت است

AP

آزمایش آب نمونه‌برداری شده در ستاره دنباله‌دار "چوری"، نشان میدهد که نوع آب این ستاره دنباله‌دار با آب موجود بر روی کره زمین فرق می کند. با اعلام این نتیجه، فرضیه پیدایش آب بر روی زمین که تصور میشد از بمباران‌های گسترده ستاره‌های دنباله دار در ٤ میلیارد سال پیش به وجود آمده است، اعتبار خود را از دست میدهد.

تبلیغ بازرگانی

طیف سنج (اسپکتومتر) اندازه گیری اجرامِ کارگذاشته شده در سفینه فضایی "روزیتا"، پارامترهای علمی اندازه گیری ایزوتوپ هایِ آب موجود در ستاره دنباله دار ٦٧ پی، موسوم به "چوری" را در اختیار فیزیک دانان سازمان فضایی اروپا قرار داده است. پس از بررسی داده های علمی توسط دانشمندان این سازمان، آنها اعلام کرده اند که نوع آب موجود در ستاره دنباله دار "چوری"، نه تنها با نوع آب موجود بر روی کره زمین فرق دارد، بلکه با نمونه‌های دیگری که پیش تر در ستاره های دنباله دار دیگر بررسی شده اختلاف دارد.

روش آزمایش علمی بدین صورت بوده است که در ابتدا ملکول‌های آب موجود در ستاره دنباله دار "چوری" را از گازهای دیگر تفکیک کرده اند؛ سپس، نسبت به شمارشِ اتم های هیدرژن سبک (دارای فقط یک پروتون در هسته اتم) و هیدرژن با ایزوتوپ‌های سنگین یعنی دوتریوم ( دارای یک پروتون و یک نوترون در هسته اتم) در ملکول های آب نمونه‌برداری شده اقدام کرده اند.

نتیجه بررسی ها نشان میدهند که برای یک اتم دوتریوم، 1900 اتم هیدرژن در ملکول‌های آبِ نمونه‌برداری شده از ستاره دنباله دار "چوری" وجود داشته است؛ در نتیجه رابطه ایزوتوپ های ملکول های آب این ستاره دنباله دار به میزان 0.053 درصد میباشد. این در حالی است که رابطه ایزوتوپ های ملکول های آب موجود بر روی زمین، به میزان 0.0155 درصد میباشد.

با اعلام این نتیجه، "نیکلا بیور" متخصص ستاره‌های دنباله دار در رصد خانه "مودون" در حومه پاریس، میگوید که بررسی‌های انجام شده نشان میدهند که ترکیب اتم‌های هیدرژن در ملکول‌های آب ستاره‌ای دنباله‌دار ضمن آنکه با یکدیگر اختلاف دارند، با نوع موجود در زمین اختلاف بسیار زیاد دارند.

مدیر آژانس فضایی فرانسه که این خبر را اعلام کرد، همچنین گفت که کاوشگر "فیلابه" که هم اکنون بر سطح ستاره دنباله‌دار"چوری" در حالت خواب است، در ماه مارس آینده مجدداً بیدار شده و به فعالیت درخواهد آمد و داده‌های بسیار جالب دیگری را در اختیار دانشمندان قرار خواهد داد.

یادآور میشویم که سفینه فضایی "رزیتا" که کاوشگر"فیلایه" را حمل میکرد، پس از مدت ١٠سال سفر در فضا و با طی مسافتی بیش از 6.5 میلیون کیلومتر، در ماه نوامبر گذشته به ستاره دنباله دار "چوری" رسید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید