ترکیه/ آزادی بیان

نویسندگان ترک در نمایشگاه کتاب فرانکفورت: ترکیه نباید منزوی گردد

نمایشگاه کتاب فرانکفورت، 10 اکتبر 2017.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت، 10 اکتبر 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

شماری از نویسندگان و روزنامه نگاران ترکیه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت خواستار حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران زندانی در ترکیه شدند. آنان با این حال تاکید کردند که علیرغم اتفاقات داخلی در این کشور، ترکیه نباید در انزوا قرار بگیرد.

تبلیغ بازرگانی

از میان ۵۰ هزا رنفری که بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه زندانی شده اند نزدیک به ۱۸۰ نفر روزنامه نگار هستند.

در یک میز گرد که با شرکت جان دوندار، سردبیر پیشین روزنامه " جمهوریت" و اصلی اردوغان، نویسنده و رمان نویس ترک برگزار شد آنان نسبت به انزوای ترکیه در جامعه بین المللی هشدار دادند.

جان دوندار گفت علیرغم فاصله عمیقی که در اثر سرکوبها میان دولت و مردم ترکیه ایجاد شده، دولت های جهان نباید به ترکیه پشت کنند. اصلی اردوغان، نویسنده و رمان نویس نیز که سال گذشته همانند جان دوندار چند ماهی را در ترکیه زندانی بود تاکید کرد که « منزوی کردن ترکیه به معنی حمایت از اردوغان است» و نه حمایت از مخالفان او.

به گفته نویسنده ترک، میلیون ها نفر در رفراندم افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان علیه او رأی دادند و منزوی کردن ترکیه، به معنای پشت کردن به این بخشی از مردم آن خواهد بود.

اصلی اردوغان با این حال افزود :« نباید به سادگی مسئولیت همه چیز را به گردن رجب طیب اردوغان انداخت. مساله ارمنی ها و کردها به اختلاف نظر و چندپارچگی میان مخالفان دامن زده و ما با این اختلافات، نخواهیم توانست مانع خودکامگی اردوغان گردیم.»

میزگرد امروز نویسندگان و روزنامه نگاران ترکیه در نمایشگاه فرانکفورت در چارچوب برنامه هایی دایر شد که هدف از آن اعتراض علیه نقض آزادی بیان در جهان است.

در میزگرد امروز جایزه شجاعت به احمد سیک، روزنامه نگار زندانی در ترکیه اهدا شد

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید