ایران

نگاهی به جنبش دانشجویی ایران

صادق شجاعی فعال دانشجویی، دربررسی قوت و ضعف جنبش دانشجویی، تأکید می کند که دانشگاه همچنان درعدالت خواهی پیشتاز است و این نقطۀ قوت را حفظ کرده است. "دانشگاه زنده است" اما نقطه ضعف آن ناشی ازخصلت مشخص همه جنبش های دانشجویی یعنی بی تجربگی وعدم سازماندهی درازمدت است.

تبلیغ بازرگانی

گروهی از دانشجویان بازداشت شده، به مناسبت روز دانشجو، از درون زندان پیام هایی فرستاده اند و ضمن تبریک این روز، بار دیگر بر مطالبات دانشجویی و دفاع از آزادی اندیشه تأکید کرده اند.

از سوی دیگر، مقامات رسمی دولتی و انجمن های اسلامی طرفدار دولت نیز برای قدردانی از این روز با حضور بر سر مزار سه دانشجوی دانشگاه تهران که با مرگشان 16 آبان روز دانشجو نامیده شد، مراسم رسمی به جای آوردند .

مدیر کل حراست مرکزی وزارت علوم، به دانشجویان توصیه کرد که مسیر حرکتی جنبش دانشجویی را مورد مطالعه قرار دهند و نگذارند که این جنبش اصیل به انحراف کشیده شود و تشکل های اسلامی طرفدار دولت در همین چارچوب، از سوء استفاده جریانات سیاسی از دانشجویان نام بردند.

از سوی دیگر، مقامات سیاسی میانه رو و اصلاح طلب با انتشار اطلاعیه هایی به تجلیل از مقام دانشجو و نقش و اثر آنان در تاریخ و جامعۀ ایران پرداختند. ازجمله می توان به بیانیه های صادر شده از طرف آیت الله هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی اشاره کرد.

صادق شجاعی، از دانشجویان فعال ایرانی که هم اکنون به علت ترک اجباری وطن در خارج از ایران به سر می برد، دیدگاه خود را از جنبش دانشجویی ایران، وضعیت دانشجویان زندانی و محرومیت ها و محدودیت های دانشجویان ایرانی ، تشریح می کند.

وی که در زمان تحصیل خود، بخاطر مطالبات دانشجویی، از تحصیل محروم شده و به زندان افتاده است، پیش از خروج از ایران عضو شورای دفاع از حق تحصیل بوده است. وی در خارج از کشور نیز همچنان از این حق دفاع می کند و می گوید که از مهرماه گذشته تاکنون بیش از هزار ترم تحصیلی برای دانشجویان حکم تعلیق صادر شده و اغلب این تعلیق های طولانی مدت به اخراج می انجامد. وی به وضعیت ویژۀ دانشجویان بهایی نیز اشاره دارد و این موضوع را باعث دل نگرانی فعالین دانشجویی می داند.

به عقیده این فعال دانشجویی، با وجود پایین بودن سطح علمی دانشگاه ها، دانشجویان ایرانی از اعتبار علمی زیادی برخوردارند، ولی متأسفانه مشکلات مدیریت و اخراج اساتید می تواند به این موضوع لطمه بزند.

صادق شجاعی، در بررسی قوت و ضعف جنبش دانشجویی، تأکید می کند که دانشگاه همچنان در عدالت خواهی پیشتاز است و این نقطۀ قوت را حفظ کرده است. "دانشگاه زنده است" اما نقطه ضعف آن ناشی از خصلت مشخص همه جنبش های دانشجویی یعنی بی تجربگی است. به این معنی که حساب دراز مدت نشده و نتوانسته است تشکیلات محکم و استواری برای ایستادن در مقابل این طوفان بسازد.

گفتگو با صادق شجاعی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید