ایران / انتخابات - گفت‌وگو

نگاه غرب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

۱۰ دقیقه

نشریه نیویورک تایمز در گزارشی از ایران می نویسد: با نام نویسی اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشائی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، با ورود این دو تن به صحنه مبارزات انتخاباتی شاید فضای بی تفاوتی در میان مردم ایران تغییر نماید.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه دارد، یک مقام آمریکائی در اولین واکنش پس از نام نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، این شورا را به «استفاده از ضوابط ناروشن برای حذف نامزدهای ریاست جمهوری» متهم کرد.

در حالیکه تاکنون جامعه بین المللی در قبال هیچ یک از نامزدهای ثبت نام شده برای انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر قاطعی نداشته است، روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی از ایران با نام بردن از دو نامزد انتخاباتی، اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشائی، تاکید کرده که اگر صلاحیت این نامزدها از سوی شورای نگهبان تائید شود، حضور آنها بدون تردید صحنه انتخابات ریاست جمهوری را متحول خواهد کرد.

در این گزارش با توجه به موضع گیریهای اکبر هاشمی رفسنجانی، آمده است که هاشمی رفسنجانی که همواره تلاش کرده تا خود را یک سیاستمدار عملگرا معرفی نماید، خواهان عادی سازی روابط ایران با غرب بوده است.

این نشریه متذکر می شود که با نام نویسی اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و با ورود وی و اسفندیار رحیم مشائی به صحنه مبارزات انتخاباتی شاید فضای بی تفاوتی در میان مردم ایران تغییر نماید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید