افغانستان/ اقتصادی

نگرانی از بی ثباتی سیستم بانکی در افغانستان

RFI/Persian

اداره بازرسی/ تفتیش آمریکا برای بازسازی افغانستان با انتشار گزارشی، از بی ثباتی سیستم بانکی در افغانستان اظهار نگرانی کرده است.

تبلیغ بازرگانی

 این اداره همچنین مدیریت سیستم بانکی افغانستان توسط بانک مرکزی این کشور، د افغانستان بانک، را ضعیف و محدود کننده ارزیابی کرده است.

 
اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان ( سیگار) ضمن هشدار دهی در مورد بروز خطر یک بحران بانکی دیگر از نوع بحران کابل، پیشنهاد کرده است فعالیت ها و ظرفیت های نظارتی بانک مرکزی افغانستان با استندرد های جهانی عیار گردد.

بحث بی ثباتی سیستم بانکی افغانستان از سوی اداره بازرسی آمریکا در حالی مطرح شده که در روزهای گذشته، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در جلسه ای با مسئولان نهاد های بانکی و قضایی افغانستان، موضوع حصول قرضه های کابل بانک را مورد بررسی قرارداد.

در این جلسه رئیس جمهور افغانستان خواستار تعقیب قضایی متهمان قضیه کابل بانک گردید.

در پی بحران مالی رونما شده در کابل بانک در سال ٢٠١٠، دادگاه رسیدگی به این بحران در ماه مارس ٢٠١٣، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، روسای پیشین همراه با ١٩تن از کارمندان دیگر این بانک و بانک مرکزی افغانستان را به دوره های مختلف زندان محکوم کرد.

این دادگاه همچنین آقایان فرنود و فیروزی را به پرداخت به ترتیب ٢٧٨ و ۵٣١ میلیون دلار ملزم کرد.

عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان نیز در قضیه بحران مالی کابل بانک به یک دوره زندان محکوم شد اما وی قبل از برگزاری دادگاه به آمریکا رفت.

دولت افغانستان تصمیم گرفته است بعد از شکست دور اول داوطلبی برای فروش کابل بانک، بار دیگر این بانک را در معرض فروش قرار دهد. 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید