افغانستان/ ناتو

نگرانی از خروج زود هنگام نیروهای فرانسوی از افغانستان؟

Reuters/Baz Ratner

دولت افغانستان می گوید به تصمیم فرانسوا هولاند، رئیس جمهور جدید فرانسه در مورد خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان تا پایان سال 2012 احترام می گذارد. در همین حال، یک روز بعد از تقاضای آنگلا مرکل در مورد رعایت زمان بندی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014، ، دبیر کل ناتو می گوید در مورد تصمیم خروج زودرس نیروهای فرانسوی از افغانستان با فرانسوا هولاند گفتگو خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در یک تماس تلفونی با فرانسوا هولاند، رئیس جمهور منتخب فرانسه پیروزی او را تبریک گفته و از کمکهای فرانسه و فداکاریهای سربازان این کشور برای تامین امنیت در افغانستان اظهار قدردانی کرده است.

رئیس جمهور افغانستان در این تماس تلفنی به فرانسوا هولاند گفته است به تصمیم وی در مورد خروج سربازان فرانسوی در سال 2012 احترام گذاشته و آرزومند است در جریان جلسه شیکاگو بارئیس جمهور جدید فرانسه در مورد توسعه همکاری میان کشور های شان گفتگو کنند.

فرانسه با یک نیروی نظامی 3400 نفری پنجمین کشور غربی دارای نیرو در افغانستان است و فرانسوا هولاند، رئیس جمهور منتخب این کشور در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود در صورت پیروزی، نیروهای این کشور را تا پایان سال 2012 از افغانستان بیرون خواهد برد.

گفته میشود این تصمیم فرانسه یکی از موضوعات اصلی گفتگو میان کشور های عضو ناتو در جلسه شیکاگو خواهد بود که طی آن فرانسه سعی خواهد کرد نظر مساعد متحدین غربی خود را در این باره جلب کند.

این در حالیست که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان بطور تلویحی مخالفت خود را با این تصمیم فرانسه ابراز کرده و خواستار رعایت زمان بندی از پیش تعیین شده خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 شده است.

صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گذشته به نمایندگان پارلمان آلمان گفت : " آلمان به این اصل پابندی دارد که ما بطور مشترک به افغانستان رفته ایم و بطور مشترک از این کشور بیرون خواهیم رفت."

آنگلا مرکل تاکید کرد که جلسه شیکاگو زمان بندی تعیین شده در جلسه لیزبن در سال 2010 مبنی بر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 را رسمیت خواهد بخشید.

از سوی دیگر آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو نیز امروز جمعه گفته است هفته آینده در مورد تصمیم فرانسه با فرانسوا هولاند گفتگو خواهد کرد و اطمینان دارد هردو طرف در این زمینه به توافقی دست خواهند یافت.

دبیر کل ناتو گفت هرگونه تصمیم گیری در مورد جابجایی نیروهای بین المللی درافغانستان قبل از آن که فرانسوا هولاند سیاست خود در مورد افغانستان را در کنفرانس شیگاگو اعلام کند، قبل از وقت به نظر میرسد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید