افغانستان / ایتالیا

نیرو های ایتالیایی به طالبان پول میدادند

بر اساس یک نوشته در مجلۀ ایتالیایی «اسپرسو» حکومت این کشور، برای حفظ امنیت نیروهای خود، سالها به طالبان رشوت داده است.

DR
تبلیغ بازرگانی

هفته نامۀ اسپرسو، با استناد به نامه های دیپلوماتیکی که توسط ویکیلیکس پخش شده است، مینویسد که، حکومت جورج بوش، بار ها توسط رونالد سپوگلی، سفیر امریکا در ایتالیا، از شایعۀ رشوت دادن ایتالیا به طالبان، ابراز نگرانی کرده است. رشوتی که، به گفتۀ مسئولین دیپلوماسی ایالات متحده، اینرا که نیروهای ایتالیایی، کمتر از نظامیان کشور های دیگر، مورد حملۀ طالبان قرار گرفتند، توجیه میکند.

در یک سند دیپلوماتیک، در ماه اکتبر سال 2008، سفیر امریکا، همزمان با قدر دانی از کشور ایتالیا، در مورد اینکه نیروهای نظامی به غرب افغانستان فرستاده اند، تاکید میکند که : «بدبختانه، شهرت بد این کشور، مبنی بر اینکه ایتالیا از درگیری در جنگ خود داری میکند، و برای امنیت خود پول و رشوت میپردازد، ارزش این تشریک مساعی ایتالیا را کمتر کرده است.» در این سند دیپلوماتیک آمده است که : «این شهرت بد تا حدی بر اساس شایعات است و تا حدی هم، بر اساس اطلاعات سرویس های مخفی، که ما قادر به تایید آن نیستیم.» و در آخر، در این سند آمده است که، راست یا دروغ، در هر صورت، تنها دوازده نفر از نیروهای ایتالیایی کشته شده اند، بسیار کمتر از متحدان دیگر که مسئولیت های مشابه دارند.

در ادامه آمده است که : «من مشکل را با برلوسکونی در میان گذاشتم و او بمن گفت که در جریان نیست و در صورتیکه مدارکی درین مورد وجود داشته باشد، او از آن جلوگیری خواهد کرد.»

در آن زمان قدرت سیاسی در ایتالیا، در دست چپ میانه بود و سالها بعد از حکومت رومانو پرودی، یعنی در سال 2009، زمانیکه نیروهای ایتالیایی عملیاتی بر ضد شورشیان انجام دادند، اوضاع تغیر کرد و متعاقب آن، آنان نیز مانند دیگر نیروهای غربی، متحمل حملات طالبان شدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید