خبر - نوشتاری

هاروی واینستین، تهیه‌کنندۀ هالیوودی به ٢٣ سال زندان محکوم شد

هاروی واینستین به ٢٣ سال زندان محکوم شد
هاروی واینستین به ٢٣ سال زندان محکوم شد Reuters

تبلیغ بازرگانی

روز چهارشنبه ١١ مارس/٢١ مارس، دادگاهی در نیویورک، هاروی واینستین را به اتهام تجاوز و آزار جنسی به ٢٣ سال زندان محکوم کرد. واینستین که ۶٧ سال دارد و یکی از پرنفوذترین تهیه‌کنندگان سینمای آمریکا محسوب می‌شد، ماه گذشته در جریان محاکمۀ خود، در دو مورد مقصر شناخته شد: آزار جنسی یک دستایر تهیه به اسم می‌می هالئی در سال ٢٠٠۶، و تجاوز جنسی به جسیکا مان در سال ٢٠١٣. خانم جسیکا مان برای بازیگر شدن تلاش می‌کرد.

علاوه بر این دو قربانی، چهار زن دیگر به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشتند که همگی واینستین را به آزار و تجاوز متهم کرده بودند.

با توجه به سن متهم، صدور حکم ٢٣ سال زندان، "مجازاتی سنگین" توصیف شده است. وکلای وی در دفاع از واینستین گفتند که او از سال ٢٠١٧ به بعد، "همسر، کار و شرکت خود را از دست داده و همچنان با کینه و دشمنی‌های گوناگون مواجه است". آنان همچنین یادآوری کردند که واینستین دو فرزند ۶ و ٩ ساله دارد.

هاروی واینستین هیچگاه جرائم خود را نپذیرفته و پیوسته تأکید کرده است که روابط وی با همۀ این زنان، با رضایت آنان همراه بوده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید