ایران/ داخلی

هاشمی رفسنجانی و مخالفین وی درحکومت

یک نماینده مجلس اسلامی می گوید، تا زمانیکه هاشمی رفسنجانی به صحنه سیاسی بازنگردد، ومثلاً اقامه نمازجمعه نکند بحران سیاسی اخیرتمام شدنی نیست.

تبلیغ بازرگانی

علی مطهری می افزاید نقطه نظرات هاشمی رفسنجانی عادلانه و واقع بینانه است.
ازسوی دیگر، بخشی از جناح های حکومت اسلامی ازجمله نزدیکان به دولت دهم، هاشمی رفسنجانی را یکی ازپشتیبانان مهم جناح های اصلاح طلب می دانند. آیت الله خامنه در دو سال اخیربدون نام بردن مستقیم از هاشمی وی را به عنوان عضوی از"خواص" موردانتقاد های پی درپی قرارداده است.
دریک گفت وگوی تلفنی با نیما راشدان ازوی پرسیدم درسطح رهبری ایران این تشتت درآراء و عقاید معتقدین به حفظ نظام وولایت فقیه را چگونه باید توضیح داد. نیما راشدان یکی از شناخته ترین تحلیگران سلسله مراتب حکومتی درایران است.
گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید