ایران

هاشمی رفسنجانی چه هدفهائی را دنبال می کند ؟

علی اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دردیداربا اعضای هیأت موسس جمعیت فدائیان اسلام، گفت : بدون اتحاد درداخل نمی توانیم درخارج ازمرزهایمان اتحاد ایجاد کنیم وتفرقه می تواند باعث مسائلی مانند صدر اسلام شود.

تبلیغ بازرگانی

ازسراج الدین میردامادی، روزنامه نگار، پرسیدم آیا میتوان هدف این سخنان را محمود احمدی نژاد دانست که در سفرش به لبنان با استقبال گرم شماری از شیعیان این کشور روبرو شد؟

سراج الدین میردامادی می گوید چنین است و می افزاید که دولت ایران همواره با ادعای داشتن برنامه برای رفع مشکلات دنیا واداره آن، تلاش برجلب افکارعمومی این کشورکرده است. جمهوری اسلامی این بار این تبلیغ را، با صرف هزینه های هنگفت، درجنوب لبنان به اجرا گذاشت. درنتیجه، هاشمی رفسنجانی می خواهد بگوید ممکن است کسی برود ودر آنجا مورد استقبال قرار بگیرد. اما تا مشکلات درون حل نشود، این گونه برنامه های تبلیغاتی مشکلاتی را ازمشکلات جمهوری اسلامی حل نمی کند.

سراج الدین میردامادی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید