ایران/ ارز

هجوم مردم به بازار ارز در ایران

خبرهای چند روز اخیر حکایت از این دارند که صرافی‌های میدان فردوسی امروز مملو از مراجعانی بود که لحظه به لحظه جویای نرخ دلار بودند و تقاضای اغلب آنان نیز برای خرید، به در‌های بسته می‌خورد.

تبلیغ بازرگانی

اغلب صرافان در پاسخ به مراجعات مردم به گفتن یک جمله بسنده می‌کنند؛ «خرید و فروش نداریم».

خبرگزاری فارس می نویسد: «امروز صرافی‌های میدان فردوسی بنا به دستور کانون صرافان موظف به درج نرخ اعلامی بر روی تابلوهای خرید خود شدند و ۱۴۰۰ تومان را به عنوان قیمت فروش و ۱۳۹۰ تومان را به عنوان قیمت خرید بر روی تابلوهای اعلام قیمت خود درج کردند، اما این اطلاعیه رفتارهای متناقضی را در بازار ارز شکل داد».

مراجعه کنندگان از وجود ابهامات و دروغ تابلوهائی صحبت می کنند که حکایت از ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ تومان دارند اما وقتی از صرافان در داخل صرافی پرسیده می شود، می گویند ١٦٥٠ تومان می فروشند و ١٥٨٠ تومان می خرند.

یکی از صرافی‌ها در پاسخ به این پرسش می‌گوید: به ما تنها اعلام کردند که قیمت تابلو را اینگونه بزنید ولی هیچ دلاری نداده‌اند که با قیمت ۱۴۰۰ تومان عرضه کنیم.

آنها می افزایند: «صرافی هر روز دلار را می‌خرد و با چند تومان بالا و پایین می‌فروشد، نمی‌توان انتظار داشت دلاری را که ١٧٠٠ تومان خریده ۱۴۰۰ تومان بفروشد».
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید