آمریکا / تروریسم

هدف سفر جان کری به کشورهای آسیای میانه، همیاری علیه تروریسم است- گفتگو با محمدرضا جلیلی

محمد رضا جلیلی، استاد و پژوهشگر روابط بین الملل در ژنو
محمد رضا جلیلی، استاد و پژوهشگر روابط بین الملل در ژنو

بعقیده محمد رضا جلیلی کشورهای آسیای میانه می کوشند که حضور آمریکا در منطقه کم نشود. از این رو نگران خروج احتمالی آمریکا از افغانستان هستند.

تبلیغ بازرگانی

در گفتگوئی با محمد رضا جلیلی کارشناس روابط بین الملل در سویس، وی سفر وزیر خارجه آمریکا را به پنج کشور آسیای مرکزی بقصد مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت جمعی تفسیر می کند.

بعقیده جلیلی وجود دو ابرقدرت چین و روسیه در همسایگی کشورهای آسیای میانه باعث شده است که آنها در عمل مجبورند با این دو ابر قدرت همکاری کنند. آنها برای ایجاد تعادل، تمایل زیادی دارند که با آمریکا و غرب ارتباط داشته باشند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید