ایالات متحده / نظامی

هر روز سه صد ملیون دالر صرف جنگ افغانستان میشود

نیروهای امریکایی در افغانستان
نیروهای امریکایی در افغانستان
متن توسط : عزیز احمد فرد
۲ دقیقه

در حالیکه بودجۀ سال 2012 پنتاگون کاهش زیادی در مخارج عملیات های خارج از کشور پیشبینی میکند، ولی با آنهم، ایالات متحده در جنگ افغانستان، به خرج بیشتر از 300 ملیون دالر در روز ادامه میدهد.

تبلیغ بازرگانی

در سال 2012 بودجۀ عملیات های خارجی 117.8 ملیارد دالر خواهد بود، که حدود 40 ملیارد کمتر از سال قبل است. یعنی این بودجه در سال 2012 نسبت به سال قبل، 26 درصد کاهش دارد. روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده، با طرح این بودجه گفت که این کاهش با خروج نیروهای امریکایی از عراق مرتبط است. بودجۀ برنامۀ آموزشی برای نیرو های عراقی، مثلاً، به یک چهارم مقدار سال قبل کاهش یافته است و برای سال 2012، حدود 10 ملیارد دالر خواهد بود. در حالیکه پولی که صرف عملیات های نظامی در افغانستان میشود، بسیار کم کاهش یافته است و حدود 107 ملیارد دالر خواهد بود.

از ماه ژوئیه، قرار است ایالات متحده خروج نیروهای خود از افغانستان را آغاز کند. ولی در پیش بینی های بودجه، چیزی دیده نمیشود که این موضوع را تایید کند. بودجۀ سال 2012 بر اساس حضور 98250 سرباز امریکایی در افغانستان است که با رقم فعلی تعداد سربازان امریکایی تفاوت چندانی ندارد.

علاوه بر این 107 ملیارد دالر که مربوط به مصارف معمولی نیروهای امریکایی در افغانستان است، 80 ملیارد دالر هم برای عملیات های نظامی در نظر گرفته شده است، و به آن 10 ملیارد دیگر اضافه شده است که صرف مبارزه با بمب های شورشیان میشود. 12 ملیارد دیگر برای تعمیر و بازسازی وسایل جنگی و 13 ملیارد دیگر، برای آموزش نیروهای افغانستان در نظر گرفته شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید