ایران/اقتصادی

هشتصد میلیارد دلار، دارایی شبکه بانکداری اسلامی ایران

خبرگزاری فرانسه گزارش میدهد که بانکداری و امور مالی اسلامی با سرعتی فوق العاده در حال گسترش در جهان میباشد. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی بین المللی برآورد می کنند که دارائی های بانک های اسلامی، طی ده سال گذشته ده برابر شده و هم اکنون از مرز ۲۰۰۰ میلیارد دلار گذشته است. ایران ۴۰ در صد کل دارائی های بانک های اسلامی جهان را در اختیار دارد.

تبلیغ بازرگانی

کارشناسان در این زمینه پیش بینی می کنند که حجم دارائی های بانک های اسلامی در افق سال ۲۰۲۰ میلادی دو برابر خواهد شد و از مرز ۴۰۰۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

بر اساس نهادهای پولی و مالی بین المللی، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دارائی‌های بانک های اسلامی طی ده ساله  ۲۰۱۴-۲۰۰۳ به میزان متوسط ۱۶ درصد رشد سالانه داشته است. این دارائی ها هم اکنون از مرز ۲۰۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته اند.

بر اساس این نهاد های بین المللی، جمهوری اسلامی ایران با دراختیار داشتن بیش از ۴۰ در صد کل دارائی های بانک های اسلامی، رتبه اول را در جهان دارد. پس از ایران، عربستان سعودی با ۱۲ درصد و کشور مالزی با ۱۰ در صد کل دارائی های بانک های اسلامی جهان، به ترتیب رتبه های دوم و سوم جهان را کسب می کنند.

نزدیک به ۸۰ درصد این دارائی ها به صورت سرمایه در اختیار بانک های اسلامی است. ۱۵ درصد دارائی ها به شکل "صکوک" یا "اوراق قرضه اسلامی" میباشد. همچنین ۴ درصد دارائی ها، در صندوق های سرمایه گذاری اسلامی جای گرفته اند و یک درصد باقیمانده، در اختیار نظام بیمه اسلامی می باشد.

یک اقتصاددان کویتی به خبر گزاری فرانسه گفته است که بانکداری و امور مالی اسلامی از سهولتی فوق العاده برخوردار است. او گفته که بانک های اسلامی در امور سوداگرایانه و مجازی مالی و خرید و فروش مشتقات مالی وارد نمیشود و دایره عملکرد خود را صرفاً به اقتصاد واقعی محدود کرده اند. او همچنین میگوید که این رویکرد بانک های اسلامی، دلیل عمده توسعه فوق العاده آنها در سال های اخیر میباشد.

به گفته این اقتصاددان کویتی، بیش از ۴۰ میلیون نفر از مسلمانان جهان هم اکنون تمامی امور بانکی و مالی خود را نزد بانک های اسلامی انجام میدهند.

او تأکید کرده است که با توجه به تعداد جمعیت مسلمانان جهان که بیش از ۱.۶ میلیارد نفر تخمین زده میشود، آینده بسیار پر رونقی برای بانک های اسلامی ترسیم میگردد.

خبرگزاری فرانسه گزارش میدهد که عملکرد بانک های اسلامی با دیگر بانک ها فرق دارد. در بانک های اسلامی بهره وجود ندارد. این بانک ها اعتبارات خود به مشتریان خود را به صورت "مرابحه" برای خرید کالا و "مشارکت" برای سرمایه گذاری ارائه می دهند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید