ایران/ اعراب

هشدارایران به کشورهای نفت خیز جنوب خلیج فارس

محمد علی خطيبی، نماينده ايران در اوپک
محمد علی خطيبی، نماينده ايران در اوپک

نماینده ایران درسازمان کشورهای صادرکننده نفت "اوپک" درمورد جایگزین کردن نفت ایران دربازارجهانی، به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، هشدارداد. 

تبلیغ بازرگانی

 با افزایش احتمال گسترش دامنه تحریم نفت ایران ازسوی کشورهای وارد کننده، وهمزمان با دایدارمهم نخست وزیر چین از کشورهای نفت خیزحاشیه جنوبی خلیج فارس، محمد علی خطیبی نماینده ایران درخلیج فارس هشدارداد که افزایش تولید کشورهای نفت خیز خلیج فارس برای جبران کسری بازارنفت، ازسوی ایران اقدامی «غیردوستانه» تلقی خواهدشد.

خطیبی درهمین رابطه درمصاحبه ای با روزنامه شرق، چاپ تهران، می گوید: کشورهایی به دنبال ماجراجوئی هستند و مصرف کنندگان می خواهند ازکشورهای جنوبی خلیج فارس چراغ سبز دریافت دارند تا درصورت تحریم نفت ایران جایگزینی داشته باشند. به همین دلیل مقامات انگلیس وحتی ژاپن به منطقه آمده اند، این اقدامات «دوستانه» تلقی نمی شود.

لازم به یادآوری است که نخست وزیرچین ازروز شنبه، چهاردهم ژانویه درعربستان سعودی به سرمی برد. وی قراراست طرف ساعات آینده ازامیرنشین قطرنیز دیدن نماید. به گزارش منابع خبری مسئله تأمین نفت مورد نیاز چین یکی از عمده ترین محورهای گفت و گوهای مقام بلند پایه چینی و کشورهای میزبان را تشکیل می دهد.
ساعاتی پس ورود نخست وزیر چین به ریاض، درپایتخت عربستان اعلام شد که شرکت نفتی دولتی "آرامکو"ی عربستان با شرکت مُعظم چینی "سینوپک" قرادادی را امضاء کردند که طی آن چین ساختمان یک پالایشگاه عظیم را درعربستان برعهده می گیرد که درآخرین مرحله بهره برداری قادر خواهد بود روزانه چهارصد هزاربشکه نفت این کشوررا پالایش نماید.
رئیس شرکت دولتی عربستان با ابراز خشنودی ازامضای این قرارداد آنرا نشانۀ آغازهمکاری های اقتصادی استراتژیک میان عربستان و چین توصیف کرد.
لازم به یاد آوری است که با امضاء چنین قراردادی چین درزمنیۀ پتروشیمی به بزرگترین شریک تجاری عربستان تبدیل می شود. ایران تاکنون سومین تأمین کنند نیازهای نفتی چین بوده است.

محمدعلی خطیبی، نماینده ایران درسازمان اوپک درمصاحبه خود با روزنامه شرق درمقابل پرسشی پیرامون واکنش ایران درصورت همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس با تحریم کنندگان نفت ایران گفته است: این واکنش را باید مقامات سیاسی و امنیتی کشوراتخاذ کنند، اما اگر بی تدبیری کنند و وارد ماجرا شوند، نمی توانند بگویند هیچ کاره بودیم؛ چون هر اقدام احتمالی تحریم کنندگان نفت ایران با چراغ سبزکشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس اتفاق خواهد افتاد و اینان به عنوان مقصراصلی شناخته می شوند.
یادآوری می کنیم که مقامات نظامی و سیاسی ایران درهفته های اخیراعلام کرده اند که درصورت تحریم نفت ایران تنگه هرمز بسته خواهد شد.
نماینده ایران درسازمان اوپک درادامه مصاحبه خود با شرق می گوید: «اگر این کشورها اشتباه کنند، چراغ سبزتاریخی خواهد بود که درآن شرایط آرزو خواهند کرد که وضعیت به حالت کنونی برگردد، که این آسان نخواهد بود».
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید