ایران / حقوق بشر

هشدار برنامه نظارت بر حمایت از فعالین حقوق بشر در مورد محکومیت دکترسعید مدنی جامعه شناس

دکتر سعید مدنی، جامعه شناس
دکتر سعید مدنی، جامعه شناس

  برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در دفاع از دکتر سعید مدنی جامعه شناس زندانی در جمهوری اسلامی، فراخوانی را منتشرکرد.

تبلیغ بازرگانی

  برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، تائید حکم آقای سعید مدنی را که با نقض آزادی بیان در ایران و در مغایرت با حقوق بین المللی صادر شده است را محکوم می کند.

این نهاد حقوق بشری یاد آوری می کند که: بنا بر اطلاعات دریافتی در نوزدهم فوریه 2014، شعبه 54 دادگاه تجدید نظر در بهمن ماه، حکمی را که دادگاه بدوی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی در خرداد ماه 1392 صادر کرده بود تائید کرده است. بنابراین حکم سعید مدنی به شش سال زندان و ده سال تبعید محکوم شده است. دراین حکم همچنین مقرر شده است دو سال از حبس او در زندان اوین تهران و چهارسال آن در زندان بندرعباس سپری می شود، با وجود این که حکم زندان در تبعید در قانون ایران وجود ندارد، علاوه بر این او به ده سال اقامت اجباری در تبعید درشهر بندرعباس درهزار و پانصد کیلومتری شهر تهران که محل سکونت اوست محکوم شده است. سعید مدنی در حال حاضر در بند 350 زندان اوین نگاهداری می شود.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، از همگان خواسته است با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهند تحت هر شرایطی سلامت روحی وجسمی آقای سعید مدنی و تمام مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین نماید.
این سازمان می خواهد دولت ایران، آقای سعید مدنی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کند، زیرا حبس او به قصد تنبیه او به خاطر فعالیت حقوق بشری او انجام شده است.

هر گونه اقدام تهدید آمیز و آزار دهنده از جمله در سطوح قضائی علیه آقای سعید مدنی و تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

دکتر سعید مدنی از سال 1373 خورشیدی بعد از چند بار به خاطر فعالیت خود به عنوان جامعه شناس و همکاری با سازمان های حقوق بشری دستگیر شده است. او در سال 1381 خورشیدی به شش سال زندان و ده سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید