ایران

هشدار به مطبوعات درمورد انتشار اخبار خشونت های افزایش یابنده

DR

با افزایش آمارو ارقام خشونت، سرقت و قتل درایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی نسبت به انتشاراخباردرمورد حوادث و رخدادهایی ازقبیل "تجاوزبه عنف" به رسانه ها هشدارداد. 

تبلیغ بازرگانی

لازم به یادآوری است که، درهفته‌های اخیر، گزارش‌های بسیاری درمورد انواع خشونت‌های روزمره، ازقتل‌های بی دلیل، تجاوزات جنسی فردی یا جمعی چنان ابعادی به خود گرفته است که دو کمیسیون تخصصی مجلس اسلامی مامور بررسی علل این افرایش خشونت درجامعه شده اند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی، "کاظم جلالی" سخنگوی کمیسسیون امنیت ملی درمجلس گفته است: "مشکلات اقتصادی و بی کاری جوانان آستانه تحمل مردم را پائین آورده است. وی می گوید: فقرو عدم امنیت اقتصادی ازبسترهای اصلی وقوع جرم و اقدام های خشونت آمیز تلقی می شود".
دراین حال به گزارش خبرگزاری ایرانی "مهر" روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه از رسانه های ایرانی خواسته است "درانعکاس اخبارمربوط به حوادث و رخدادهایی ازقبیل تجاوز هوشیارانه عمل کنند وناخواسته گرفتارترفند برخی جریان‌های معاند نظام درالقای فضای ناامنی اجتماعی از طریق انتشارخبرهای کذب و دروغ نشوند".
سخنگوی قوه قضائیه هشداردادکه به گفته وی: حتی اگر برخی رسانه های منعکس کننده اخباری ازاین دست، مدعی بی اطلاعی ازصحت و سقم چنین اخباری شوند و به این مسئله استناد کنند که منبع اولیه منعکس کننده، خبری کذب را منتشرکرده، بازهم اتهام تشویش اذهان عمومی متوجه آنان است.
وی اقدام به انتشارخشونت های افزایش یابنده درایران را، به طورغیرمستقیم، به گروه‌های معاند "نظام اسلامی" نسبت داد و در این مورد گفت: متاسفانه باید اذعان کنیم انتشارحجم زیادی ازاخبارو تجاوز به عنف و یا قتل و غارت که درمیان آن حتی اخبارمربوط به حوادث سالیان قبل نیز دیده می شود، این شائبه را تقویت می کند که گروهی معاند نظام اسلامی، قصدشان القای وجود فضای ناامنی درکشورازطریق رسانه ها است که البته باید بدانند دستگاه قضائی و مردم شریف ایران اسلامی نیز به خوبی از ترفند آنان آگاه است و اجازه فضاسازی های رسانه ای ازاین طریق را نخواهند داد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید