افغانستان

هشدار خانم کلینتون علیه خروج شتابزده ازافغانستان

Reuters

وزیرامورخارجه آمریکا، خانم هیلری کلینتون، دیروز، پنجشنبه، طی اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای کمک کننده نظامی به افغانستان، هشدار داد که نباید به سبب ملاحظات انتخاباتی در کشورهای خود، تمام فداکاریهای انجام شده درافغانستان را بخاطر خروج سریع از آنکشور نقش بر آب نمایند

تبلیغ بازرگانی

 

گفتگو بانیک محمد کابلی

نیک محمد کابلی، روزنامه نگار و تحلیلگر امور افغانستان: هشدار بحق خانم کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، خطاب به بعضی از دولتمردانی است که در حال حاضر، یا در آینده ای نزدیک، با انتخابات داخلی در کشورهای خویش روبرو هستند. و متأسفانه  برخی از آنان برای جلب افکار عمومی خود در راستای حفظ کرسیهای قدرت، خروج هر چه زودترٍ نیروهایشان از افغانستان را محور تبلیغات انتخاباتی قرار میدهند.

چنانچه خروج نیروهای خارجی از افغانستان به شکل تدریجی و صحیحی انجام بگیرد مشکلی بوجود نخواهد آمد. چنانکه سربازان هلندی  مناطق تحت کنترل خویش را به نیروهای افغانی سپرده و به میهن خود بازگشتند بدون آنکه مشکلی پیش بیاید.  

معضل اساسی افغانستان ناشی از فعل و انفعالات همسایگان این کشور است. اگرمداخلات همسایگانی جون پاکستان و جمهوری اسلامی ایران در میان نبود، به جرأت میتوانم بگویم که اگر صد در صد نباشد، ولی بطور یقین نود در صد مشکلات افغانستان اصلأ وجود نمی داشت. و این، گزاف گوئی نیست.

درپاسخ به تعجب شما از اینکه میگویم نود درصد مشکلات ما ناشی ازفعل و انفعالات همسایگانمان است، یاد آور میشوم که بدون کمکهای این همسایگان و اردوگاه های تعلیماتیٍ که آنها دراختیارشورشیان قرار میدهند، طالبان حتی  یک وجب خاک هم درون خود افغانستان برای تأسیس اردوگاهی هرچند کوچک هم نمی یافتند....      

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید