افغانستان/ سیاسی

هشدار عبدالله عبدالله به حکومت افغانستان

دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف سیاسی "تغییر و امید"
دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف سیاسی "تغییر و امید" DR

دکتور عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف سیاسی "تغییر و امید" در افغانستان می گوید اگر حکومت کنونی افغانستان به اصلاحات دست نزند، سرنوشت بهتری از سرنوشت شماری از حکومت ها و رهبران آفریقای شمالی و خاور میانه نخواهد داشت.  

تبلیغ بازرگانی

دکتور عبدالله عبدالله که جدی ترین مخالف سیاسی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بشمار می رود، روز پنجشنبه در یک گردهمایی شرکت کرد که از جانب شماری از دانشجویان کابل برای بررسی و مقایسه اوضاع در افغانستان و کشور های شمال آفریقا و خاور میانه برگزار شده بود.

عبدالله عبدالله در این گردهمایی گفت حکومت افغانستان به خواسته های مردم افغانستان پاسخ نگفته است و این امر هر روز فاصله میان حکومت و مردم را بیشتر می کند.

رهبر ائتلاف تغییر و امید با اشاره به گسترش فساد در افغانستان و بی توجهی حکومت به انتقادات مردم از وضعیت کنونی گفت نارضایتی مردم ممکن است باعث اعتراضاتی مشابه اعتراضات در کشور های افریقایی و خاور میانه گردد. وی با این حال تصریح کرد که " مردم افغانستان خواهان سقوط نظام نیستند، خواستار تغییر و تحول هستند."

سید محمد علی رضوانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل سیاسی این اظهارات عبدالله عبدالله را در واقعیت هشداری میداند نسبت به اوضاع شکننده و غیرقابل پیش بینی افغانستان که در آن ممکن است هرگونه اعتراض مردم نسبت به دولت، همانند تظاهرات خونبار اخیر در مزار و قندهار، به اقدامات و وقایع غیرقابل کنترل مبدل گردد.

گفتگو با علی رضوانی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید