افغانستان/ اجتماعی

هشدار معترضان به تغییر مسیر "توتاپ": حکومت با اعتراضات وسیع روبرو خواهد شد

کنفرانس خبری اعتراض کنندگان به تغییر مسیر توتاپ در کابل.
کنفرانس خبری اعتراض کنندگان به تغییر مسیر توتاپ در کابل.

شماری از اعتراض کنندگان به تغییر مسیر انتقال خط برق "توتاپ" از بامیان- میدان به سالنگ، روز سه شنبه ۳ مه با برگزاری یک کنفرانس خبری در کابل هشدار دادند که اگر تصمیم حکومت افغانستان در این مورد تغییر نکند با اعتراضات وسیعی روبرو خواهد شد. وزیر انرژی و آب افغانستان در واکنش به اعتراضات می گوید انتقال توتاپ از طریق بامیان غیر ممکن است.

تبلیغ بازرگانی

در این کنفرانس خبری که با شرکت شماری از فعالان اجتماعی و سیاسی برگزارشد اعتراض کنندگان تأکید کردند که مسیر بامیان- میدان برای انتقال توتاپ «قابل معامله و برخورد سیاسی نیست.»

اعتراض کنندگان به حکومت افغانستان، تا روز پنج‌شنبه فرصت داده اند تا با در نظر داشت خصوصیات فنی و اقتصادی توتاپ و رعایت «انکشاف/ توسعه متوازن »، مسیر بامیان- میدان وردک را رسماً به عنوان مسیر انتقال این خط برق اعلام کند.

بخش عمده اعتراض کنندگان به تغییر مسیر توتاپ را مردم هزاره و ساکنان مناطق مرکزی افغانستان تشکیل میدهند اما این اولین بار است که سه تن از رهبران سیاسی هزاره ها، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، محمد محقق، معاون دوم رئیس شورای اجرایی حکومت و محمد کریم خلیلی، معاون شورای عالی صلح، علیرغم اختلافات سیاسی خود، در اعتراض به تغییر مسیر توتاپ موضع مشابه دارند.

انعکاس وسیع جنجال توتاپ در شبکه های اجتماعی باعث شده که شماری از نمایندگان پارلمان، فعالان سیاسی و اجتماعی گروه های دیگر قومی نیز از اعتراض کنندگان حمایت کنند.

در واکنش به این اعتراضات، علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان امروز گفت مسیر تعییین شده سالنگ برای انتقال توتاپ قابل تغییر نیست.

آقای عثمانی تاکید کرده که تصمیم این مسیر از سوی دولت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین اتخاذ شده و در صورت تغییر، طرح برق رسانی به چندین ولایت دیگر را متاثر خواهد کرد.

این در حالیست که اعتراض کنندگان می گویند طرح توتاپ در چندین جلسه دولت کنونی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مخفیانه تغییر مسیر بامیان به سالنگ، روز شنبه گذشته گرفته شده است.

 
 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید