ایران/حقوق بشر/گفت‌وگو

هشدار نسبت به وضعیت جسمی ١٦ زندانی سیاسی رجائی شهر

DR

۴٢ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجائی شهر کرج در نامه ای خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواستار آزادی سریع زندانیان بیمار و در معرض خطر جانی شدند و هشدار دادند استمرار وضعیت کنونی بر برخی از زندانیان سیاسی می تواند منجر به فجایع تلخ و افزایش قربانیان شود.

تبلیغ بازرگانی

۴٢ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجائی شهر کرج در نامه ای خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواستار آزادی سریع زندانیان بیمار و در معرض خطر جانی شدند.

به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه، این نامه که به امضای ۴٢ تن از زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج رسیده و رونوشتی از آن هم به وزیران اطلاعات و دادگستری و کمیسیونهای مجلس ارسال شده، ضمن اعلام اسامی زندانیان بالای ٦٠ سال و ذکر بیماری این افراد تاکید شده است: "آزادی این افراد در شرایط کنونی، افزون بر التیام دردهای ناشی از قانون گریزی در گذشته، اقدامی انسان دوستانه تلقی شده و می تواند در روند کاهش بحران‌های جاری و حرکت در راستای سیاست تدبیر و امید نیز مفید واقع شود".

به همراه این نامه فهرستی از اسامی زندانیان سیاسی بیمار بالای ٦٠ سال ضمیمه شده است و در عین حال تاکید شده که بیماران این بند محدود به اسامی اعلام شده نیست. محمد سیف زاده ٦٦ ساله ، کیوان صمیمی ٦٥ ساله، کریم عزیزمعروف ٧٠ ساله، جمال الدین خانجانی ٨٠ ساله از جمله زندانیان بیماری هستند که نام آنان در این نامه آمده است.

بهمن احمدی آموئی، نوید و فواد خانجانی، رسول براقی، کامران و کیوان رحیمیان، شاهرخ زمانی، زانیار و لقمان مرادی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی امضاکننده این نامه هستند.

امضا کنندگان نامه، ضمن تاکید بر واژه "عدالت" بعنوان شاخص اصلی ارزیابی مشروعیت حکومت‌ها در ایران در قبل و بعد از اسلام، خاطرنشان کردند: سخن گفتن از عدالت مبتنی بر حاکمیت قانون و توام با حقوق بنیادین ملت، ضرورت دادگستری و نفی هرگونه ستم گری و سلطه گری و برپاداشتن قسط و عدل در فرهنگ و تمدن چندهزار ساله ایرانی، امری غریب نیست که نیاز به توضیح فراوان داشته باشد.

زندانیان سیاسی ضمن اشاره به "اصل ١٥٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص وظیفه قوه قضائیه برای رسیدگی به دادخواهی ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین، یادآور شدند: بخش عمده ای از محکومان به اتهامات سیاسی و عقیدتی ایران که این روزها در زندان‌های امنیتی به سر می برند، در غیاب دادرسی عادلانه و امکان ارائه دفاعیات، در محاکم فاقد صلاحیت قانونی و به حکم قضات و دادرسان فاقد بی طرفی به حبس های طویل المدت محکوم شده اند.

امضاکنندگان نامه با بیان اینکه "بحث های فوق بارها مطرح شده و هرگز پاسخی مسئولانه بدان داده نشده است"، متذکر شدند: صرفنظر از ایرادات شکلی و ماهوی اساسی مندرج در احکام صادره، در سالیان اخیر و در میان زندانیان سیاسی کم نبوده اند کسانی که هزینه بی توجهی مسئولان قضائی و امنیتی و کارکنان سازمانهای زندانها، در رعایت بایسته ها و استانداردهای قضائی را در مرحله اجرای احکام با جان خود پرداخته اند.

زندانیان امضا کننده نامه هشدار دادند که استمرار وضعیت کنونی بر برخی از زندانیان سیاسی همچون افراد نامبرده شده، می تواند لطمات و پیامدهای جبران ناپذیری بر سلامت و حتی جان آنها وارد نماید و از هم اینک می توان وقوع فجایع تلخ آتی و افزایش قربانیان را پیش بینی کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید