فلسطین

محمود عباس بار دیگر به ریاست سازمان آزادی‌بخش فلسطین برگزیده شد

محمود عباس بار دیگر به ریاست سازمان آزادی‌بخش فلسطین  برگزیده شد
محمود عباس بار دیگر به ریاست سازمان آزادی‌بخش فلسطین برگزیده شد Palestinian President Office (PPO)/Handout via REUTERS

در هفتمین کنگرۀ عمده ترین حزب فلسطین، الفتح، که بعد از هفت سال، برگزار شده است، در حالیکه در داخل و خارج از حزب، مخالفت اوج گرفته است محمود عباس، مجدداً به رهبری انتخاب شد.

تبلیغ بازرگانی

سازمان آزادی بخش فلسطین، که زمانی «یاسر عرفات» رهبری آن را به عهده داشت، با موجودیت جناح های مختلف، تضعیف شده است و رهبری این سازمان میخواهد طی این کنگره، صدا های مختلف را متحد بسازد، بخصوص صدای محمد دحلان را که یکی از مخالفان شناخته شده است و در امارات زندگی میکند.

بر اساس آخرین اخبار، محمود عباس مقام خود را در راس این سازمان حفظ کرده و باز هم به عنوان رئیس الفتح انتخاب شده است. علاوه بر او، نمایندگان حاضر در کنگره قرار است شورای انقلابی سازمان و همچنان کمیتۀ مرکزی آن را انتخاب کنند. شورای انقلابی متشکل از هشتاد نفر منتخب است و حدود چهل عضو دیگر آن توسط رهبران انتصاب میشوند و کمیتۀ مرکزی ۱۸ عضو منتخب و چهار عضو منتصب دارد. ترکیب این دو تشکل، اهمیت هر یک از جناح های سازمان الفتح را مشخص خواهد کرد.

تعدادی از کادر های سازمان، که در این اواخر از مسئولیت برکنار شده اند، در این کنگره دعوت نشده اند. دیمیتری دیلیانی، یکی از این کادر های برکنار شده که در آخرین کنگرۀ الفتح در سال ۲۰۰۹ به شورای انقلابی انتخاب شده بود، گفته است که او و ده ها تن دیگر، به این دلیل کنار گذاشته شده اند که نظرات متفاوت دارند. او که قرار بود با تعداد دیگری از هم رزمانش در رام الله یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند، به دلیل تهدیداتی که صورت گرفت، مجبور شد آنرا در آخرین لحظه لغو کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید