ایران

هفده نفر در بندرعباس به جرم "آب بازی" دستگیر شدند

رییس دادگستری استان هرمزگان گفته است که هفده دختر و پسر جوان را که اقدام به "آب بازی" در پارک ساحلی بندرعباس کرده بودند دستگیر اما مدتی بعد به قید وثیقه آزاد کرده است.

تبلیغ بازرگانی

رییس دادگستری استان هرمزگان گفته است که هفده دختر و پسر جوان را که در پارک ساحلی غدیر در بندرعباس "آب بازی" کرده اند، دستگیر ولی پنج تن از آنان را بلافاصله و مابقی را به قید وثیقه آزاده کرده است.
در بیست و نهم ژوئیه گذشته صدها دختر و پسر جوان در پارک "آب و آتش" تهران با پرتاب کردن کیسه های پر از آب به هوا همدیگر را خیس می کردند.

نیروی انتظامی شماری از شرکت کنندگان در این بازی را به اتهام هنجارشکنی و زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی دستگیر و سیمای جمهوری اسلامی نیز شماری از جوانان دستگیر شده را نشان داد که می گفتند از طریق فیسبوک و پیامک های تلفنی یکدیگر را از جشن آب مطلع ساخته بودند.
فرماندۀ نیروی انتظامی تهران گفته بود که جوانان از بیگانگان پول می گیرند تا با برگزاری جشن آب در پارک های عمومی ارزش های اسلامی را زیر پا گذاشته و هنجارهای حاکم بر کشور را بشکنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید