دسترسی به محتوای اصلی

هلند جاسوسی سایبری روسیه و چین را نگران‌کننده خواند

هلند جاسوسی سایبری روسیه و چین را رو به افزایش و نگران‌کننده خواند.
هلند جاسوسی سایبری روسیه و چین را رو به افزایش و نگران‌کننده خواند. ME

سرویس های امنیتی و اطلاعات نظامی دولت هلند در گزارش سالانه‌ خود فعالیت های روسیه و چین را در زمینۀ جاسوسی سایبری نگران کننده خواندند. در این گزارش از جمله آمده است که زرادخانۀ سایبری روسیه قادر به انجام عملیات جاسوسی و خرابکارانۀ دیجیتالی است.

تبلیغ بازرگانی

گزارش سرویس های امنیتی و اطلاعات نظامی هلند تأکید می کند که در سال ۲٠۱۸ درگیری روسیه در جنگ هایی که خارج از مناطق نفوذ سنتی این کشور بوده افزایش یافته مضاف بر اینکه دولت مسکو بر توان نیروهای اتمی خود افزوده است.

سرویس های امنیتی و اطلاعات نظامی هلند در اکتبر گذشته اعلام کردند که این کشور در آوریل سال ۲٠۱۸ چهار مأمور اطلاعاتی روسیه را از خاک خود اخراج کرد، زیرا آنان سرگرم تدارک حمله ای سایبری به سازمان منع سلاح های شیمیایی در لاهه بودند.

گزارش سالانۀ سرویس های امنیتی و اطلاعات نظامی دولت هلند همچنین گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی چین فعالانه می‌کوشند در هلند اطلاعات نظامی جمع‌آوری کنند.همین گزارش تصریح می‌کند که تهدید فعالیت های اطلاعاتی چین در سرقت دانش و فنون نظامی و غیرنظامی نهفته است که می توان از آنها استفاده نظامی و غیرنظامی کرد.

بر اساس گزارش سرویس های امنیتی و اطلاعات نظامی هلند، رژیم های ایران، پاکستان، کره شمالی و سوریه در پی دستیابی به دانش و فرآورده هایی در هلند و دیگر کشورهای غربی هستند. هدف آنها استفاده از این اطلاعات برای برنامه های تسلیحاتی است.       

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.