ایران/ترکیه

هماهنگی درباره اوضاع سوریه، هدف اصلی سفر ظریف به ترکیه- گفتگو با تورج اتابکی

تورج اتابکی استاد تاریخ اجتماعی در هلند
تورج اتابکی استاد تاریخ اجتماعی در هلند

سفرمحمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به ترکیه، همانگونه که او در بدو ورود به ترکیه اعلام کرد، به هدف گفتگو و هماهنگی در باره اوضاع منطقه ای، به ویژه سوریه و همچنین تأکید بر همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه است.

تبلیغ بازرگانی

تورج اتابکی استاد تاریخ اجتماعی در هلند، ضمن اهمیت موارد اقتصادی و تجاری، هدف اصلی سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه را در جهت هماهنگی در باره اوضاع سوریه میداند.

تورج اتابکی میگوید خروج نیروهای روسیه از سوریه با هماهنگی ایران و آمریکا و به هدف ایجاد صلح و ثبات در سوریه انجام می گیرد. در این راستا، ایجاد هماهنگی بین سه کشور روسیه، ایران و ترکیه ضرورت دارد. بحث و گفتگو در باره این موضوع، از اهداف اصلی سفر محمد جواد ظریف به ترکیه است...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید