آمریکا/ انتخابات

هشتم نوامبر: روزانتخابات چند گانه برای تجدید کادرهای رهبری امریکا: گفت وگو با مجید محمدی جامعه شناس

پنجاه و هشتمین دور انتخابات برای گزینش 45 مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروزبرگزارمی شود.بی تردید، به گفته کارشناسان، این جنجالی ترین انتخابات درسطح رهبری ابرقدرت جهانی دردهه های پس از جنگ جهانی دوم بوده است.

تبلیغ بازرگانی

انتخابات آمریکا به طور سنتی با توجه به پیش بینی های قانونی چند لایه ی گزینش درقانون اساسی به عنوان یکی از پیچیده ترین انتخابات درجهان شناخته می شود.
با این حال دردهه های اخیربا ورود وسائل ارتباط جمعی الکترونیک به دنیای ارتباطات و بررسی های آماری "دیجیتالی" تا حدودی از دشواری انجام بدون خدشه ی انتخابات درآمریکا و دیگرکشورهای دموکراتیک جهان کاسته شده است.
برای مثال از انجایی که شمارش آرا درسراسر ایالات متحده با استفاده ازماشین های شمارش صورت می گیرد، معمولاً ساعاتی پس از بسته شدن آخرین حوزه های رای گیری، تصویری کلی از نتایج به دست امده دروسائل ارتباط جمعی انتشارمی یابد.
درآمریکا انتخابات روز هشتم نوامبر یکی ازروزهای انتخابات چند گانه ایست که همزمان با گزینش جمهوری جدید ایالات متحده و به سخنی دیگررئیس دولت فدرال انجام می گیرد.
درروز بزرگ رای گیری، امروز سه شنبه/ هشتم ماه نوامبر/ همزمان با انتخاب رئیس جمهوری برای چهارسال آینده، کلیه کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا، 435 کرسی، به رای گذاشته می شوند.
نمایندگان جدید این مجلس درکنارسنا برای دوسال آینده مسئولیت قانونگذاری فدرال را برعهده خواهند داشت.
همزمان با مجلس نمایندگان یک سوم مجلس سنا، یعنی 33 کرسی از یک صد کرسی این مجلس نیزبه داوری صندوق های رای نهاده می شود.
امسال همزمان با گزینش رئیس جمهوری، اعضای جدید دو مجلس مقننه، فرمانداران 12 ایالت، شهرداران هفده شهربزرگ آمریکا نیزبرگزیده خواهند شد.
درانتخابات محلی و منطقه ای نیز ساکنان 43 ایالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اعضای مجلس سنای ایالتی خود را نیز انتخاب خواهند کرد.
نحوه انتخابات در50 ایالت به این صورت است که تحت نظارت نمایندگان احزاب وجامعه مدنی، وفرمانداری ایالتی اخذ رای به صورت مستقل صورت گرفته و نتایج به دست آمده به کمیسیون انتخاباتی فدرال گزارش می شود.
به علت وسعت سرزمینی ایالات متحده ساعات گشایش و بسته شدن حوزه های رای با فواصل زمانی مختلف مختلف صورت می گیرد.
فاصله زمانی ایالت کالیفرنیا درمنتهی علیه غرب آمریکا با نیویورک ایالت شرق آمریکا سه ساعت است.
ازموضوعات مهم و پیچیده ی انتخابات ریاست جمهوری حضور پررنگ و تعیین کننده "گزینشگران" ویا "مجمع منتخبین" هریک از ایالات است که رای نهایی را برای گزینش رئیس کشورصادرمی کنند.
مجموع اعضای این مجمع برابراست با شماراعضای مجلس نمایندگان به علاوه یک صد نفراعضای مجلس سنا و سه عضو نیز از واشنگتن دی سی، پایتخت فدرای به این جمع افزوده می شوند.
واشنگتن دی سی درقوانین فدرال دارای موقعیت ویژه ایست.
درآمریکا رای دهنده برای انداختن رای خود درصندوق محدودیت زمانی دارد، هرچند که اگرمدت زمان حضوردرسلول رای دهی طولانی شد، مسئولین به زور متوسل نمی شوند.
برای نمونه رای دهندگان درایالت "ایندیانا" حداکثرتنها دو یا سه دقیقه می توانند سلول رای دهی را اشغال کنند، برای انتخابات مقدماتی سه دقیقه، انتخابات ریاست جمهوری دو دقیقه.
درایالت "الاباما" حد اکثر زمان رای دهی چهاردقیقه است.
درحال حاضربه گفته مقامات حدود 45 میلیون تن ازحائزین شرایط، ازجمله باراک اوباما و همسرش، آرای خود به صندوق ها ریخته اند.
دراین مورد بد نیست گفته شود که حداقل درهفت ایالت آمریکا رای دهندگانی که رای خود را پیش ازروز انتخابات به صندوق ها ریخته اند حق دارند که رای خود را پس بگیرند یا تغییردهند.
حتی طبق قانون ایالتی در"ویسکانسین" هر رای دهنده که پیش ازروز رای گیری رای داده باشد سه بارمی تواند رای خود را پس بگیرد یا تغییردهد.
درهفته ای که گذشته "دونالد ترامپ" نامزد حزب جمهریخواه به این قانون اشاره کرد و ازرای دهندگان به خانم کلینتون دعوت کرد رای خود را پس بگیرند و به نفع وی رای دهند.
این باریک فضانورد آمریکایی به نام "کیت رابینز" نیزاز فضا رای خود را مخابره کرد.
وی پیش ازپایان ماه اکتبررای خود را مخابره کرده بود وروز سی ام اکتبربه زمین بازگشت.
درسال 1997 میلادی "جرج دبلیو بوش" فرمانداروقت تکزاس یک مصوبه مجلس ایالتی را امضا کرد که براساس آن فضانوردان درهنگام رای دهی از فضا می توانند رای خود را مخابره نمایند.
طیق قانون اساسی آمریکا سوگند به آنجیل درروز تحلیف رئیس جمهوری جدید الزامی نیست، ولی این رسم از هنگام ادای سوگند، با دست به روی انجیل، توسط "جورج واشنگتن" آغاز شد که همچنان به عنوان یک سنت ادامه یافته است.
 درباره حال وهوای انتخابات آمریکا و پیامد های ان برای آینده این ابرقدرت جهانی به

گفت وکوی رحمت قاسم بیگلو با مجید محمدی جامعه شناس درآمریکا گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید