جهان، ایرلند

همه پرسی تاریخی درباره سقط جنین در ایرلند آغاز شد

یکی ازمخالفان آزادی سقط جنین در ایرلند یک روز پیش از انجام همه پرسی
یکی ازمخالفان آزادی سقط جنین در ایرلند یک روز پیش از انجام همه پرسی BARRY CRONIN / AFP

همه پرسی در ایرلند برای رد یا ﺗﺄیید لغو قانون ممنوعیت سقط جنین در این کشور از صبح امروز بیست و پنجم ماه می برابر با چهارم خرداد ماه آغاز شد.

تبلیغ بازرگانی

حدود سه میلیون و پانصد هزار تن از افراد واجد شرایط در ایرلند امروز به پای صندوقهای رﺃی فرا خوانده شده اند تا نظر خود را درباره لغو قانون ممنوعیت سقط جنین در این کشور اعلام کنند.

ممنوعیت سقط جنین ازقوانین اساسی کشور کاتولیک مذهب ایرلند است. سقط جنین در ایرلند تنها در صورتی که ادامه بارداری برای مادر خطرناک باشد مجاز است. هزاران زن ایرلندی هر سال برای سقط جنین به خارج از کشور می روند.

به نظر می آید که این همه پرسی در خاتمه مبارزات پرکشمکش میان هواداران و مخالفان سقط جنین در ایرلند به آزادی آن بینجامد.

بر اساس نظر سنجی های انجام شده تعداد افرادی که هنوز تصمیم نگرفته اند که لغو قانون ممنوعیت سقط جنین را رد یا ﺗﺄیید کنند، بسیار زیاد است. از سوی دیگر، تخمین تعداد شرکت کنندگان در رﺃی گیری مشکل است. مقامات ایرلندی اعلام کرده اند که تعداد اشخاصی که به تازگی در فهرست های انتخاباتی ثبت نام کرده اند، بسیار زیاد است و به تعداد متقاضیان بیش از صد و هجده هزار تن افزوده شده است.

نتیجه نهایی این رﺃی گیری پیش از عصر شنبه اعلام نخواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید