نرکیه

همه پرسی ترکیه و هدف های رجب طیب اردوغان از اصلاح قانون اساسی- گفت وگو با رضا شجاعی

REUTERS/Huseyin Aldemir

از ۵۵ میلیون شهروند حائزشرایط درترکیه دعوت شده است امروز، یک شنبه ۱۶ آوریل، باحضور درپای صندوق های رای نظرخود را درباره تغییرات هجده ماده ای قانون اساسی ابرازنمایند.

تبلیغ بازرگانی

به گفته بسیاری ازکارشناسان امورترکیه این مناقشه برانگیز ترین اخذ رای ازشهروندان ترکیه طی دهه های اخیربوده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز، درپاریس روز جمعه، ۱۴ آوریل، با انتشاربیانیه ای اعلام داشت که محدویت علیه مخالفین تغییرقانون اساسی چنان فاحش و گسترده است که نحوه انجام آنرا خدشه دارمی سازد.

هواداران رجب طیب اردوغان که ابتکارعمل تغییرقانون اساسی را دردست دارد می گویند، نظامی مبتنی برریاست جمهوری که مورد نظراردوغان است برای ترکیه ثروت و ثبات بیشتربه ارمغان خواهد آورد، ولی اپوزیسیون ترکیه می گوید تصویب هجده بند اصلاح قانون اساسی به معنی دادن اختیارات یک "امپراتور" به رئیس جمهوری خواهد بود.

حوزه های رای گیری از ساعت ۷ بامداد امروز به وقت محلی، ۸ بامداد به وقت پاریس، کاراخذ رای را آغازکرد که تا ساعت ۴ بعد ازظهربه وقت ترکیه، ۵ بعد ازظهربه وقت پاریس ادامه یافت.

درباره حال هوای سیاسی ترکیه و تلاش های مخالفین وموافقین به گفتگو با رضا شجاعی وکیل دعاوی درشهر "ازمیر" ترکیه گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید