اروپا، بریتانیا، همه پرسی

همه پرسی در بارۀ آیندۀ بریتانیا در اتحادیۀ اروپا با شرکت ۸۳,۷ در صد رای دهندگان به پایان رسید

شمارش آراء در یکی از دفاتر رای گیری در لندن
شمارش آراء در یکی از دفاتر رای گیری در لندن REUTERS/Neil Hall

دفاتر اخذ رای درباره ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا یا خروج از آن در ساعت ۲۲ پنجشنبه ۲۳ ژوئن/ ۳ تیر به وقت محلی بسته شد و شمارش آراء آغاز گردید. رهبران دو جریان موافق و مخالف باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا تا هنگام اعلام نتیجۀ قطعی همه پرسی شبی بس طولانی را سپری می کنند.

تبلیغ بازرگانی

نتیجۀ همه پرسی هر چه باشد بنوشتۀ روزنامه های بریتانیا از اهمیت و ارزشی تاریخی برخوردار خواهد بود. با این حال تردیدی نیست که اثرات شکست موافقانِ خروج با نتایج پیروزی آنان برابری نخواهد کرد. یک نظرسنجی‌ پس از رای گیری از پیروزی طرفداران باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا با ۵۲ در صد آراء حکایت می کند. نتایج این نظرسنجی با وضعیت بورس لندن، که در ساعات پایانی پنجشنبه با ترقی ارزش سهام به میزان ۱,۲۳ در صد همراه شد، تطابق دارد.

نایجل فَرَج که رهبری مخالفان باقی ماندن در اروپا را بر عهده داشت، اندکی پس از بسته شدن دفاتر رای گیری در نخستین واکنش خود بطور غیر مستقیم از پیروزی جریان رقیب خویش، طرفداران باقی ماندن در اتحادیه، سخن گفت.

میزان بیسابقۀ شرکت شهروندان در رای گیری نشان می دهد که هر دو جریان موفق به بسیج آنان شده اند و از همین رو نتیجۀ همه پرسی هر چه باشد، کشور بیش از همیشه در تفرقه قرار دارد. پیروزی موافقان باقی ماندن، بی تردید موضع دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا را در داخل کشور و نیز در برابر سایر رهبران اروپا تقویت خواهد کرد.

رهبران اروپا نیز بی صبرانه در انتظار اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا بسر می برند. اگر نتایج جدائی بیشمار، گسترده و دراز مدت است، باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا نیز بی اثر بود. به نظر بسیاری کارشناسان، در پی برگزاری این همه پرسی، اتحادیۀ اروپا ناگزیر از بازبینی ساختار و کارکرد نهادهای خود خواهد بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید