سوریه

همه پرسی قانون اساسی جدید در زیر گلوله باران انجام شد

Reuters

دولت سوریه، امروز، یک شنبه، مردم این کشور را به شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید فراخواند. این درحالیست که چندین منطقه از این کشور همچنان زیر گلوله باران قرار داد. براساس قانون اساسی جدید حاکمیت انحصاری 50 ساله حزب بعث بر سوریه پایان می یابد.

تبلیغ بازرگانی

بیش از 14 میلیون نفر از شهروندان سوریه واجد شرایط رای دادن هستند، انتخاباتی که از سوی مخالفان رژیم اسد که خواهان کنار رفتن بشار اسد هستند، مورد تحریم قرار گرفته است.
در حالیکه از ماه مارس گذشته، روزنامه نگاران امکان حضور آزاد در سوریه را ندارند، تلویزیون دولتی این کشور با پخش تصاویری از حوزه های رای گیری، از حضور گسترده مردم در انتخابات خبر می دهد.
بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری سوریه از اختیارات وسعیتری برخوردار خواهد بود و انتخاب نخست وزیر بطور مستقیم از سوی مقام ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت.
دیدبان حقوق بشر سوریه در واکنش به برگزاری انتخابات قانون اساسی جدید در سوریه تاکید کرد: مشروعیت رژیم بشار اسد لکه دار شده است و هرگونه پیام انجام اصلاحات از سوی این رژیم، تشدید سرکوبها که تاکنون بیش از7600 کشته بجای گذاشته، را به همراه دارد.
همچنین بر اساس قانون جدید، انتخابات چند حزبی ظرف سه ماه آینده برگزار خواهد شد.
برگزاری انتخابات برای قانون اساسی جدید در حالی صورت می گیرد که بشار اسد سعی دارد تا در چارچوب اصلاحات سیاسی، اوضاع بحرانی این کشور را به سوی آرامش سوق دهد.
دوره ریاست جمهوری در سوریه 7 سال تعیین شده است که براساس ماده 88 هر رئیس جمهوری می تواند برای دو دوره پیاپی انتخاب شود.
مخالفان و برخی قدرتهای غربی همچون واشنگتن این انتخابات را "بی معنی و مسخره" توصیف کرده اند.
در پیش بینی قانون اساسی جدید آمده است که بشار اسد تا سال 2014 در مقام ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. مخالفان می گویند طبق قانون جدید این احتمال می رود که وی برای دو دوره دیگر نیز طبق قانون اساسی جدید انتخاب شده و بدین شیوه، دوره ریاست جمهوری بشار اسد به 28 سال می رسد. بشار اسد از سال 2000 و در پی مرگ پدرش حافظ اسد به ریاست جمهوری سوریه برگزیده شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید