مصر/ قانون اساسی

همه‌پرسی قانون اساسی مصر در ماه ژانویه برگزار می شود

عدلی منصور،  رئیس جمهوری موقت مصر
عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر

قانون اساسی جدید مصر، روزهای چهاردهم و پانزدهم ژانویه به همه پرسی گذاشته خواهد شد. همچنین بر پایه یک جدول زمانی قرار است در تابستان آینده، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شود.

تبلیغ بازرگانی

عدلی منصور- رئیس جمهوری موقت مصر، امروز شنبه ١٤ دسامبر، در برابر دولتمردان عالی رتبه مصر، ضمن اعلام این خبر از مردم مصر خواست به قانون اساسی جدید مصر رأی «آری» بدهند.

قانون اساسی جدید مصر توسط یک کمیته 50 نفری به سرپرستی عمرو موسی- دبیر کل پیشین اتحادیه عرب، بازبینی و تهیه شده است.

پس از سقوط محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، در روز سوم ژوئیه عدلی منصور از سوی ارتش به سمت رئیس جمهوری موقت مصر انتخاب شد. از آن زمان ارتش مصر نسبت به انتقال قدرت از راه‌های دموکراتیک وعده داد و تأکید کرد که نخستین مرحله از نقشه راه به همه‌پرسی گذاردن قانون اساسی جدید خواهد بود؛ آنان همچنین وعده دادند که بر پایه یک جدول زمانی، در تابستان آینده، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار نمایند.

عدلی منصور گفت که در قانون اساسی جدید، حقوق شهروندی همچون رعایت حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس آمارهای رسمی در مصر، بیش از 53 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در همه پرسی قانون اساسی هستند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید