روزنامه‌های فرانسه

هواپیماهای ایرانی ازسوریه به ایران قطعات موشک اس آ ١٧ حمل می کنند

@fotolia

 درفرانسه، درکنارموضوعات معیشتی مردم و تنگنای حاصل از بحران اقتصادی اروپا، سیاست های اجتماعی و عمومی دولت آقای فرانسوا هُولاند همچنان درکانون بحث های مطبوعات و محافل سیاسی نمایندگان مجلس بخصوص اپوزیسیون قرار دارد. 

تبلیغ بازرگانی

 یکی از این موضوعات که بیشترین موج بحث و در برخی موارد حتی جدل را ایجاد کرده است وعده درحال انجام رئیس جمهوری درمورد موقعیت حقوقی همجنسگرایان در این کشور است.
فرانسوا هُولاند دربرنامه شصت ماده ای خود که درجریان مبارزات انتخاباتی انتشار داده بود، وعده داده بود که با بردن قانونی به مجلس به ازدواج همجنسگرایان از زن و مرد مانند دیگرزوج های جامعه فرانسه رسمیت بخشد. اکنون متن پیش نویس این قانون آماده شده است و بحث آن درمجلس درروزهای آینده آغازخواهد شد.
با این بخش اعظم باورمندان مسیحی و رهبری کلیسای کاتولیک به شدت با تصویب چنین قانونی مخالفند. هم اکنون و ازسال های حکومت میتران بخشی از تسهیلات قانونی به این قشرجامعه تعلق می گرفته است، ولی حزب سوسیالیست با همراهی و شاید هم فشارسبزهای فرانسه درانتخابات امسال رسماً این موضوع را در برنامه دولتی خود قراداد که اکنون به مرحله تصویب نزدیک شده است.
فیگارو روزنامه صبح پاریس که به طورسنتی به محافل محافظه کارفرانسه نزدیک است درشماره امروز خود گزارش مفصلی را به بحث های جاری دراین مورد اختصاص داده.
موضوع ازآنجائی باردیگربه صفحه اول مطبوعات بازگشته است که فرانسوا هُولاند شب گذشته به سنت دیرین روسای جمهوری فرانسه به مناسبت فرارسیدن سال جدید میلادی با رهبران و نمایندگان سه آئین مهم فرانسه مسیحی، مسلمان و یهودی دیدار و به مبادله تعارفات دیپلماتیک پرداخت.
به نوشته فیگارو همه نهادهای مخالف این قانون از شهروندان فرانسه دعوت کرده اند تا روزیک شنبه این هفته، سیزدهم ژانویه، به تظاهرات خیابانی درپاریس به پیوندند. درماه نوامبرگذشته نیز ده ها هزار و به گفته مخالفین صدها هزارنفر در پاریس به تظاهرات علیه برنامه ی دولت دراین مورد پرداختند.
فیگارو درسرمقاله خود به این موضوع پرداخته و می نویسد: آیا فرانسوا هُولاند سیزدهمین وعده ازمیان پانزده وعده خود را به فرانسویان، که درمناظره با نیکولا سارکوزی داده بود، فراموش کرده است؟، مگر تعهد نکرده بود که درموضوعات مهم ملت را در وسیعترین بحث ها شریک نماید. اکنون چگونه است که قانون را به سرعت آماده می کند و به مجلس می برد، بدون آنکه درمورد آن به اندازه کافی تبادل نظرصورت گرفته باشد.
در بخش بین المللی صفحات فیگارو، دوگزارش مفصل نیز به ایران اختصاص یافته است.
هردو گزارش دراین روزنامه به دیدگاه های اسرائیل در رابطه با برنامه اتمی ایران و بحران سوریه و نقش احتمالی ایران در کمک به بشار اسد می پردازد.
فیگارو می نویسد: با شتاب کنونی دربرنامه های اتمی ایران، تنها شش ماه دیگر فرصت باقی است که یکی از دو راه مذاکره و یا نظامی به نتیجه مورد انتظار پیرامون این معُضل به دست آید.
فیگارو می نویسد: سخنگوی دولت ناتانیاهو تردیدی به خود راه نمی دهد که بگوید "دوهزاروسیزده سال ایران خواهد بود".
فیگارو دربخش دیگری از این گزارش می نویسد: به گفته دیپلمات ها ناتانیاهو نخست وزیراسرائیل مورد دیگری را به عنوان خط قرمز برنامه اتمی ایران تعیین کرده است. به گفته یکی از این دیپلمات ها ناتانیاهو می گوید: ایران اگر به دویست کیلو گرم اورانیوم با غلظت بیست درصد دریابد، این به معنی دست یابی به توان ساخت یک بمب.
به گفته نزدیکان نخست وزیراسرائیل ایران درحال حاضر150 کیلوگرم اورانیوم با درصد بیست را دراختیاردارد ولی همزمان ایران ماهی پانزده کیلو گرم اورانیوم با همین غلظت را تولید می کند. دیپلمات غربی می گوید، به این ترتیب از نظراسرائیل کمی بیش سه ماه برای رسیدن به هدف ساخت بمب باقی مانده است که طی آن باید آمریکا و اسرائیل تصمیم خود را درباره پرونده اتم ایران بگیرند.
درگزارش دوم فیگارو درمورد روابط ایران، سوریه و نگرانی های اسرائیل به خبری اشاره شده است که توسط برخی مامورین اطلاعاتی به دست آمده است. فیگارو می نویسد: آنچه امروز مزید برنگرانی های کشورهای غربی شده است خبری است که توسط سازمان های اطلاعاتی به دست آمده است. بنا براین گزارش هواپیماهائی که تا کنون ازایران برای سوری ها اسلحه حمل می کردند تخلیه شده به مبداء بازگشت داده می شدند، ولی اخیراً این هواپیما ها قطعات موشک هائی را با خود به تهران می برند که متعلق به یک سیستم ضد هوائی پیشرفته به نام اس آ 17 است. حکومت ایران قبلاً خواستارخرید موشک های اس300 ازروسیه بود، که روسیه به تهران فروخت ولی تحویل نداد.
فیگارو می افزاید: موشک های س آ 17 نوع کوچکتری ازهمان موشک های اس 300 هستند که ازسابق توسط روسیه به سوریه فروخته شده بود واکنون ظاهراً ازهفته ها پیش هواپیما های ایرانی قطعات سرهم نشده ی این موشک ها را از دمشق به تهران حمل می کنند. فیگارو می نویسد: این موشک های پیشرفته قادرند هوپیماهای بدون سرنشین و حتی رادارگریز را رد یابی و هدف قرار دهند. به نوشته فیگارو تهران درنظردارد از این موشک ها برای حفاظت ازتاسیسات اتمی خود استفاده نماید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید