جهان

هواپیمای ام اچ ۳٧٠: نشست کارشناسان فرانسوی و مالزیائی در کاخ دادگستری فرانسه

Reuters

نشستی به منظور بررسی نتایج تحقیقات اخیر درخصوص قطعه‌ای از هواپیمای بوئینگ ٧٧٧ و احتمال ارتباط آن با هواپیمای ناپدید شده MH370 در کاخ دادگستری فرانسه برگزار شد.یک گروه پنج نفره متشکل از کارشناسان و نمایندگان قضائی از کشور مالزی در این نشست حضور یافتند.این نشست، پنج روز پس از یافته شدن یک قطعه هواپیما متعلق به بوئینگ ٧٧٧ در آبهای اقیانوس هند در نزدیکی جزایر رئونیون متعلق به فرانسه  برگزار شد.