فرانسه

هولاند : اصلاح قانون کار ضروری است و تصویب خواهد شد

فرانسوا هولاند رییس جمهوری فرانسه
فرانسوا هولاند رییس جمهوری فرانسه REUTERS/Miguel Medina

فرانسوا هولاند، رییس جمهوری فرانسه، امروز جمعه بیست و هفتم ماه مه و در هشتمین روز از اعتراض های عمومی علیه اصلاح قانون کار در این کشور گفت که او در خصوص اصلاح این قانون عقب نشینی نخواهد کرد، زیرا، اصلاح قانون کار را ضروری و درست و به سود فرانسه می داند و معتقد است که باید تا تصویب نهایی این قانون پیش رفت.

تبلیغ بازرگانی

رییس جمهوری فرانسه که این سخن را در حاشیۀ نشست گروه هفت قدرت صنعتی جهان در ژاپن ایراد می کرد، همچنین گفت : نباید در دورۀ حاضر اقتصاد فرانسه را با مشکل و تنگنا روبرو ساخت.
فرانسوا هولاند سپس افزود : اولویت حکومت فرانسه در حال حاضر تأمین سوخت شهروندان این کشور، تأمین خدمات و حمل و نقل عمومی و همچنین گردش چرخ اقتصاد کشور است. فرانسوا هولاند تصریح کرد که برای رسیدن به این اهداف تدابیر لازم در عین رعایت آزادی های اساسی از جمله آزادی رفت و آمد اتخاذ شده اند.
فرانسوا هولاند همچنین تمایل خود را به ادامۀ گفتگو با مخالفان اعلام کرد و افزود که گفتگو نمی تواند بر ضرب الاجل مبتنی باشد. او با اشاره به سندیکای "ث.ژ.ت." گفت: نمی توان پذیرفت که یک سندیکا به تنهایی قانون مقرّر کند. هولاند تأکید کرد که لایحۀ اصلاح قانون کار فرانسه باید تسلیم مجلس سنا شود و سپس به مجلس ملی بازگردد و تنها در این چارچوب باید گفتگو بر سر این لایحه صورت بپذیرد."
او بر تصویب نهایی لایحۀ اصلاح قانون کار تأکید کرد و گفت که مردم فرانسه خودشان در مورد این لایحه هنگامی که در سپتامبر آینده به اجرا گذاشته خواهد شد داوری خواهند کرد.
رییس جمهوری فرانسه در پایان گفت که او حاضر نیست بر اساس میل مخالفان تغییری در بند ۲ طرح اصلاح قانون کار فرانسه بدهد که سازماندهی کار و زمان کار را به خود واحدهای اقتصادی می سپارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید