نگاهی به روزنامه های فرانسه

هویت واقعی باراک اوباما و انعطاف شگفت انگیز "اخوان المسلمین"

@fotolia

رهبرحزب اسلام گرای تونس در این مصاحبه می گوید، افراطیونی که به مشروب فروشی ها و روسپی ها درتونس حمله می کنند، می دانند که این سیاست ما نیست. این ها گروه های کوچک افراطی هستند که درزمان نظام پیشین هم حضورداشته اند.

تبلیغ بازرگانی

همانگونه که در خبرها آمده بود، کابینه باراک اوباما درآستانه ترمیم های اساسی درچارچوب سیاسی و نظامی قراردارد. این ترمیم در سومین سال ریاست جمهوری باراک اوباما در کاخ سفید از نظرکارشناسان با اهمیت تلقی می شود. بویژه اینکه باراک اوباما درهفته های اخیربدون اعلام رسمی مبارزات انتخاباتی خود را برای دومین دور ریاست جمهوری آغاز کرده است.

ازجمله آنچه که برای منطقه خاورمیانه ازاهمین برخورداراست، تغییردوچهره نظامی و غیرنظامی دراموردفاعی است. هرچند هنوزرسماً اعلام نگردیده، ولی "رابرت گیتس" وزیردفاع آمریکا درپایان ماه ژوئن آینده جای خود رابه "لئون پانه تا" مشاورامنیت ملی دوران بیل کلینتون خواهد داد ودرمورد افغانستان ژنرال "دیوید پطروآس" از فرماندهی نیروهای اعتلاف درافغانستان فراخوانده و فرمانده جدید به این کشوراعزام خواهد شد.
لازم به یادآوری است که آمریکا هم اکنون حدود یکصد هزارسرباز درافغانستان مستقرساخته است.

حال که سخن ازآمریکا و اوباما رفت به یک موضوع دیگر اشاره کنیم که اکنون کم و بیش سه سال است که، در افکارعموی رئیس جمهوری آمریکا با آن درگیراست، وآن هویت واقعی باراک اوباماست. اکنون با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال دوهزارودوازده، موضوع محل تولد و هویت مسیحی یا اسلامی باراک حسین اوباما، باردیگر درکانون بحث ها و تبلیغات انتخاباتی نامزدهای بالقوه حزب جمهوریخواه علیه اوباما، قرار گرفته است.
فیگارو روزنامه صبح پاریس، گزارشی را به این کش مکش های سیاسی درآمریکا اختصاص داده . لازم به یاد آوری است که اوباما در ادامه فشارمطبوعات وجمهوریخواهان مجبورشد، نسخه ای از گواهی بیمارستان محل تولد خود را منتشرنماید.

"دونالد ترامپ" چهره سرشناس سرمایه داری آمریکا و سلطان ملک و املاک در این کشور می گوید: درمورد اینکه اوباما درآمریکا متولد شده باشد، تردید دارد. وی با اشاره به رئیس جمهوری مسلمان زاده ی آمریکا از "توطعه ی تولد" سخن گفته و دراینکه حسین اوباما درآمریکا متولد شده باشد، ابراز تردید کرده است.
فیگارو می نویسد: بیمارستان محل تولد اوباما در"هونولولو" این هفته برخلاف سابقه اداری به جای یک گواهی کوتاه رونوشت شناسنامه، بصورت مفصل هویت تباری اوباما، از جمله نام مشخصات مادرآمریکائی و پدرکنیائی وی، را منتشرکرد که در اختیارمطبوعات قرارگرفت.

واما درمصرچه می گذرد؟  پس از انتخاباتی که شورای نظامی
قراراست درماه های آینده برگزارکند، چه کسی، کدام جناح ویا حزبی به کشورحکومت خواهد کرد.
فیگارو یک گزارش یک صفحه ای را به آینده نه چندان روشن حکومت در مصراختصاص داده و دربخشی از این گزارش می نویسد: با اینکه شورای نظامی اعلام کرده است که حکومت را پس از انتخابات به غیرنظامیان واگذارخواهدکرد، ولی پرسش اصلی بی پاسخ این است که چه جناحی و یا کدام یک ازتشکل های سیاسی خواهد توانست درمصرحکومت کند.

فیگارو می نویسد: پس از رویدادهای اخیرمصر، این اولین باراست که سازمان اسلامی – سیاسی "اخوان المسلمین" بطورشگفت انگیزی ازخود انعطاف نشان می دهد و اعلام می دارد که خواستارجامعه دموکراتیک همچون نمونه ترکیه است. درلیبراسیون دررابطه با آینده تونس مصاحبه ای به چاپ رسیده است با "راشد غنوشی" رهبرحزب اسلامی "النهادا" که اخیراً از تبعید گاه خود در انگلستان به کشورش بازگشته است. وی در این مصاحبه طولانی تاکید می کند که برای نظام سیاسی تونس، ترکیه می تواند نمونه ی خوبی باشد. وی می گوید ما حتی قبل از رویدادهای تونس با اسلامیون ترکیه درتماس بوده ایم . غنوشی در مورد برابری حقوقی و اجتماعی زنان نیز می گوید ما با قوانین برابری زن و مرد هیچ مشکلی نداریم. رهبرحزب اسلام گرای تونس حتی در این مصاحبه می گوید، افراطیونی که با مشروب فروشی ها و روسپی ها حمله می کنند، می دانند که این سیاست ما نیست. این ها گروهای کوچک افراطی هستند که درزمان نظام پیشین هم حضورداشته اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید