ایران/ اقتصادی

هجوم شهروندان ایرانی به خرید سکه و طلا

درایران به دنبال تهدید مقامات حکومتی علیه خریداران ارزدربازارآزاد، شهروندان نگران ازآینده اوضاع اقتصادی، به خرید سکه های طلا روی آورده اند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، هم اکنون سکه دربازاررکورد جدیدی را ازخود به جای گذاشته است؛ یک سکه بهارآزادی درایران اکنون به ٧٣٠  هزارتومان فروخته می شود.
بنابراین گزارش، طرح قدیم همین سکه با بهای ٧٤٥ هزارتومان معامله می شود.
بهای سکه های طلا درایران قبل ازتهدید خریداران ارز، درحدود ٧٠٥ هزارتومان بوده است.
خبرگزاری فارس درادامه گزارش خود دلیل این فزایش شتابناک بهای سکه های طلا را تهدید شهروندان به قاچاق ارز، ازسوی مأمورین حکومتی می داند که به گفته این خبرگزاری، موجب شده است نقدینگی سرگردان به بازارسکه و طلا سرازیرشود.
لازم به یادآوری است که درروزهای آغازین هفته گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود «هرکسی که ارزبدون فاکتوردراختیارداشته باشد، دستگیر خواهد شد».
بانک مرکزی اعلام نکرده است آیا نیازمندان قادرخواهند بود به اندازه، نیازخود را ازبانک ها تهیه نمایند یاخیر؟
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید