ایران/کارگری

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران : "هیئت جمهوری اسلامی در اجلاس بین‌المللی کار، نمایندۀ واقعی کارگران نیست"

آرم سازمان بین المللی کار
آرم سازمان بین المللی کار

حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو، مورد اعتراض تشکل‌های کارگری مخالف قرار گرفت. این تشکل‌ها می‌گویند که هیئت اعزامی از تهران، نمایندۀ واقعی کارگران ایران نیست. صد و چهارمین اجلاس سالانۀ سازمان بین‌المللی کار از ٨ تا ١١ ژوئن/۱۸ تا ۲۱ خرداد برگزار می‌شود. ایران از آغاز تشکیل این سازمان در آن عضویت دارد.

تبلیغ بازرگانی

 

«اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران» که یک تشکل چپ مخالف جمهوری اسلامی ایران است، نماینده‌های خود را به ژنو فرستاد تا برای مسئولان سازمان بین‌المللی کار، وضعیت "حقیقی" کارگران ایرانی را توضیح دهند.

علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران

علیرضا نوایی عضو این تشکل، در بازگشت از ژنو به رادیو بین‌المللی فرانسه گفت که نمایندگان «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران» در دیدار با خانم کارن کورتیس، مسئول امور سندیکایی سازمان بین‌المللی کار، توضیح داده‌اند که هیئت ایرانی «توسط دولت انتخاب شده است» و مشروعیت ندارد.

به نوشتۀ خبرگزاری‌های رسمی ایرانی، علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در صد و چهارمین اجلاس سالانۀ سازمان بین‌المللی کار به ژنو رفته است. این خبرگزاری‌ها می‌افزایند که وزیر کار همراه با «نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی» در اجلاس شرکت می‌کند.

اما به موازات این هیئت، نمایندگان «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران» به خانم کارن کورتیس در مورد تبعیض‌ها، عدم پرداخت حقوق کارگران و همچنین کارگران زندانی در ایران گزارش داده‌اند. وضعیت کارگرانی که برای مطالبۀ حقوق خود دست به اعتصاب زده و سپس بازداشت یا اخراج شده‌اند نیز به اطلاع مسئول امور سندیکایی سازمان بین‌المللی کار رسیده است.

«اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران» در سال ۲٠٠٠ تشکیل شد. سایت رسمی این تشکل کارگری، اهداف خود را «پشتیبانی از مبارزات کارگری برای بهبود شرایط کار و زندگی در ایران، دفاع از مطالبات جنبش کارگری ، از جمله حق برخورداری از تشکل‌های آزاد  و  مستقل  کارگری و حق اعتصاب» ذکر می‌کند.

ایران از زمان ایجاد سازمان بین‌المللی کار در سال ١٩١٩ عضو آن است. این سازمان به دنبال جنگ جهانی اول به وجود آمد و سپس در پی جنگ دوم و شکل‌گیری سازمان ملل متحد، به عنوان نخستین آژانس تخصصی در سال ١٩۴۶ به سازمان ملل متحد محلق شد.
 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید