ایران/ مطبوعات

هیئت نظارت بر مطبوعات، پروانۀ فعالیت روزنامۀ "مردم امروز" را لغو کرد

پروندۀ این روزنامه، امروز دوشنبه ٢٩ دیماه / ١٩ژانویه، در جلسۀ هیئت نظارت بر مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت و بگفتۀ دبیر این هیئت، علاءالدین ظهوریان، پروانۀ فعالیت آن لغو شد. 

تبلیغ بازرگانی

روزنامۀ "مردم امروز" در روز شنبه گذشته، ٢٧دی‌ماه، بدنبال چاپ سخن "جرج کلونی"، هنرپیشۀ معروف آمریکائی که گفته بود: « من شارلی هستم»، بدستور دادسرای رسانه و فرهنگ توقیف شده بود.

لغو پروانۀ فعالیت این روزنامه که تنها ١٩ شماره ار آن تا کنون منتشر شده، بگفتۀ دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات بر اساس مادۀ ٦ قانون مطبوعات صورت گرفته است. بر طبق این ماده اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و نیز اهانت به مقام رهبری و مراجع تقلید جرم محسوب می شود.

پروندۀ این روزنامه به دادگاه ارسال شده است و مدیر مسئول این روزنامه، احمد ستاری، بگفتۀ وکیل مدافع وی، به دادسرا احضار و تا پایان هفتۀ جاری باید در شعبۀ تعیین شده حضور یابد.

هیئت نظارت بر مطبوعات، در جلسۀ امروز خود پروندۀ روزنامۀ "وطن امروز" را نیز بررسی و آنرا بدادگاه ارجاع کرد. هیئت نظارت، این نشریه را به اصرار به تخلف و نقض مجدد مصوبات شورای عالی امنیت ملی متهم کرده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید