ایران

هیات ویژه تحقیقاتی، گزارش آتش سوزی ساختمان پلاسکو را امروز تسلیم دولت کرد

گزارش آتش سوزی ساختمان پلاسکو امروز تسلیم دولت شد
گزارش آتش سوزی ساختمان پلاسکو امروز تسلیم دولت شد DR

سرانجام پس از دو ماه تحقیقات میدانی در محل ساختمان ویران شده پلاسکو، گروه پژوهشی متشکل از ١٤٧ نفر متخصص پس از شنیدن سخنان شاهدان عینی و نیز مکاتبه بقصد آگاهی از مدارک مورد نیاز گزارش مربوط به چگونگی سوختن ساختمان پلاسکو و علل وپیامد‌های آنرا منتشر کرد.

تبلیغ بازرگانی

این گروه متخصص که در شش کمیته تخصصی و یک کمیته مشترک سازماندهی شده بودند در گزارش خود به این نتیجه رسیده اند که "اگر حداقل هائی از استاندارد ایمنی رعایت شده بود، حادثه پلاسکو رخ نمی داد و حداقل خسارت ایجاد می شد.

از آنجا که شایعاتی درباره احتمال انفجار در این ساختمان مطرح شده بود ، گزارش تاکید دارد که وقوع حریق یک اتفاق انسانی بوده است و انفجاری در کار نبوده است . گزارش توضیح می دهد که سرعت ریزش کف طبقات مختلف " شبۀ ایجاد انفجار را برای شاهدان ایجاد کرده بود.

گزارش همچنین درباره چگونگی اطفاء حریق و مدیریت بحران نیز تاکید دارد که " اگر در مدیریت میدان، شیوه علمی برای اطفاء بکار میرفت حادثه کنترل شده بود. چرا که امکانات آتش نشانی برای اطفاء حریق کافی بوده است".

در این گزارش همچنین فهرست طویلی از نهاد ها و موسساتی که در این زمینه مسئولیت داشته اند و به وظایف خود خوب عمل نکرده اند آمده است. بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی و نیز وزارت کشور از نهاد هائی هستند که هر کدام بخشی از مسئولیت این حادثه فاجعه بار را بر دوش داشته اند. شورای مدیریت ساختمان نیز مقصر قلمداد شده است.

در جریان ارائه این گزارش معاون سیاسی رئیس جمهوری اظهار نظر کرد که این حادثه باید به نمادی برای تغییرات مبنائی در ایمنی شهر ها تبدیل شود. این در حالی است که ٦٤ در صد منازل کشور فاقد هر گونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید