افغانستان/ آمریکا

هیلاری کلینتون: در ها برای مذاکره با طالبان باز است

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا DR

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واشنگتن گفت درهای مذاکره همچنان بروی طالبان ‏افغان باز است. هیلاری کلینتون در همین حال یاد آوری کرد آمریکا اجازه نخواهد داد وضعیت زندگی زنان ‏افغان به شرایط قبل از سال 2001 که طالبان بر افغانستان حاکم بودند برگردد. ‏

تبلیغ بازرگانی

وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان با تاکید روی ‏این مساله که آمریکا مصمم است برای حل معضله افغانستان یک راه حل سیاسی جستجو کند گفت " این به ‏طالبان مربوط است که در این مورد تصمیم بگیرند. ما در این مورد واضح صحبت کرده ایم و حاضر هستیم ‏مذاکرات را از سربگیریم."‏

هیلاری کلینتون گفت هدف آمریکا آن است تا باب مذاکره را بازکند و از این طرق افغانها بتوانند با هم به ‏گفتگو بپردازند. ‏

وزیر خارجه آمریکا با این حال تاکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد وضعیت زندگی زنان افغان به شرایط ‏قبل از سال 2001 که طالبان بر افغانستان حاکم بودند برگردد. بگفته او "آمریکا در این مورد هیچگونه ‏معامله را نخواهد پذیرفت و مذاکراتی که نصف جامعه افغانستان را از حقوق آنان محروم کند نیز نتایج صلح ‏آمیز در پی نخواهد داشت."‏

هیلاری کلینتون در این کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد اگرچه نقش آمریکا در افغانستان در سالهای آینده تغییر ‏خواهد کرد با این حال، این کشور همچنان از زنان افغان دفاع و با آنان از نزدیک همکاری خواهد کرد. ‏

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید