افغانستان/ آمریکا

هیلاری کلینتون: در ها برای مذاکره با طالبان باز است

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا DR
متن توسط : واسع محسن
۷ دقیقه

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واشنگتن گفت درهای مذاکره همچنان بروی طالبان ‏افغان باز است. هیلاری کلینتون در همین حال یاد آوری کرد آمریکا اجازه نخواهد داد وضعیت زندگی زنان ‏افغان به شرایط قبل از سال 2001 که طالبان بر افغانستان حاکم بودند برگردد. ‏

تبلیغ بازرگانی

وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان با تاکید روی ‏این مساله که آمریکا مصمم است برای حل معضله افغانستان یک راه حل سیاسی جستجو کند گفت " این به ‏طالبان مربوط است که در این مورد تصمیم بگیرند. ما در این مورد واضح صحبت کرده ایم و حاضر هستیم ‏مذاکرات را از سربگیریم."‏

هیلاری کلینتون گفت هدف آمریکا آن است تا باب مذاکره را بازکند و از این طرق افغانها بتوانند با هم به ‏گفتگو بپردازند. ‏

وزیر خارجه آمریکا با این حال تاکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد وضعیت زندگی زنان افغان به شرایط ‏قبل از سال 2001 که طالبان بر افغانستان حاکم بودند برگردد. بگفته او "آمریکا در این مورد هیچگونه ‏معامله را نخواهد پذیرفت و مذاکراتی که نصف جامعه افغانستان را از حقوق آنان محروم کند نیز نتایج صلح ‏آمیز در پی نخواهد داشت."‏

هیلاری کلینتون در این کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد اگرچه نقش آمریکا در افغانستان در سالهای آینده تغییر ‏خواهد کرد با این حال، این کشور همچنان از زنان افغان دفاع و با آنان از نزدیک همکاری خواهد کرد. ‏

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید