ایران / اعتیاد

"هیچ نقطه ای پاک از اعتیاد در ایران نمانده است"

FARS

انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی ایران، با بیان اینکه ۵۰ درصد معتادان کشور افراد متاهل هستند، نسبت به افزایش اعتیاد در نزد زنان نیز هشدار داده است. رییس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی در جای دیگری از سخنانش گفته است که بیکاری تنها علت شیوع اعتیاد در کشور نیست، زیرا، درصد قابل توجه ای از معتادان کشور را شاغلان تشکیل می دهند و بیش از ۵۰ درصد معتادان نیز افراد متأهل هستند.

تبلیغ بازرگانی

رییس سازمان بهزیستی ایران افزوده است که گسترش اعتیاد در ایران به چنان درجه ای از شدت و وخامت رسیده است که متأسفانه دیگر حتا با ذره بین هم نمی توان نقطه ای پاک از اعتیاد در ایران پیدا نمود.

انوشیروان محسنی بندپی در ادامه پذیرفته است که برغم گسترش اعتیاد در مدارس و دانشگاه های کشور، آموزش و پرورش زیر بار نمی رود و حاضر به پذیرش واقعیت اعتیاد در مدارس و مراکز آموزش عالی کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از گسترش اعتیاد در این مراکز نیست.

رییس سازمان بهزیستی ایران نه تنها آمار رسمی در مورد شمار معتادان ایران را غیرواقعی دانسته است، بلکه نیز افزوده است که "متأسفانه هیچ شاخصی وجود ندارد که بگوییم برای مثال اعتیاد در یک استان کمتر از استان دیگر است."
وی در مورد نقش اعتیاد در توسعۀ دیگر آسیب های اجتماعی افزوده است که برای نمونه، بیش از ۵۰ درصد طلاق ها، ۲۵ درصد کودک آزاری ها و همسرآزاری ها و همچنین ۳۵ درصد جرایم از جمله جنایتی نظیر قتل ناشی از اعتیاد هستند.

رییس سازمان بهزیستی ایران در ادامه گفته است : دو رویکرد منفی اعتیاد در ایران رو به گسترش است : اول اینکه الگوی اعتیاد از مصرف مواد مخدر سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی رو به گسترش است. و دومین رویکرد منفی اعتیاد در ایران افزایش نگران کنندۀ شمار زنان معتاد است.

در اظهاراتی جداگانه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با استناد به نتایج برخی تحقیقات گفته است : کودک آزاری و تن فروشی دو پی آمد اصلی اعتیاد زنان در ایران است.

پرویز افشار و محسن روشن پژوه دو تن از معاونان سازمان بهزیستی ایران گفته اند : در حالی که سرانۀ پیشگیری از اعتیاد در جهان حدود ۲۰ دلار است این رقم در ایران به کمتر از نیم دلار می رسد و واضح است که با چنین رقمی پیشگیری از اعتیاد در ایران ناممکن است. آنان همچنین حاشیه نشینی و فقر و فقدان حمایت های اجتماعی را از دیگر عوامل بروز و توسعۀ اعتیاد در کشور دانسته اند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید