فرانسه/تروریسم

والس: فرانسه با خطر حملات شیمیایی و باکتریولوژی گروه‌های تروریستی روبرو است

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه
مانوئل والس نخست وزیر فرانسه REUTERS/Charles Platiau

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه امروز، پنجشنبه، ۱۹ نوامبر به هنگام دفاع از طرح قانونی تمدید سه ماهه وضعیت فوق‌العاده در برابر مجلس این کشور گفت که فرانسه در مقابل جنگ تازه ای با تروریسم قرار گرفته است. او هشدار داد که در این جنگ تازه، فرانسه با خطر حملات شیمیایی و باکتریولوژی از سوی گروه‌های تروریستی مانند گروه دولت اسلامی رو‌برو است.

تبلیغ بازرگانی

پس از سخنان مانوئل والس، نخست وزیرفرانسه، نمایندگان مجلس این کشور، امروز، پنجشنبه، ۱۹ نوامبر وضعیت فوق العاده را برای مدت سه ماه دیگر تمدید کردند. بدین ترتیب، اعلام وضعیت فوق العاده که از سوی دولت فرانسه در ۱۴ نوامبر برای مدت ۱۲ روز اعلام شده بود، تا پایان ماه فوریه سال ۲۰۱۶ تمدید میشود.

نخست وزیر فرانسه امروز با مطرح کردن این موضوع که فرانسه در برابرجنگ تازه ای قرار گرفته که از سوی تروریست ها به فرانسه اعلام شده، گفت که در این جنگ تازه نباید امکان هر نوع حمله ای از سوی تروریست ها را کنار گذاشت. او با قاطعیت هشدار داد که باید آماده هر گونه خطری باشیم. او تأکید کرد که فرانسه میتواند با خطر حملات شیمیایی و باکتریولوژی از سوی تروریست روبرو شود.

مانوئل والس در این راستا گفت که دولت، روز شنبه بخشنامه توزیع پادزهر سلاح های باکتریولوژی را به مرکز دارویی ارتش فرانسه صادر کرده است. این پادزهر، همچنین در اختیار سرویس فوریت های پزشکی غیر نظامی فرانسه قرار میگیرد.

نخست وزیر فرانسه تأکید کرد که" ما در حال جنگ هستیم. نه هر گونه جنگی، که از نظر تاریخی با آن آشنا هستیم؛ بلکه جنگی تازه، جنگی، در دو جبهه، درخارج و هم در داخل کشور؛ جنگی که ترور، نخستین هدف آن است."

مانوئل والس توضیح داد که در این جنگ تازه، با تروریست ها، جبهه اصلی جنگ همواره تغییر مکان میدهد. هم اکنون جبهه اصلی این جنگ تازه، در قلب زندگی روزمره ما در خاک فرانسه قرار گرفته است.

در دفاع از طرح دولت برای تمدید وضعیت فوق‌العاده، نخست وزیر فرانسه گفت که این طرح، پاسخ سریع یک دمکراسی در برابر توحش است. او تصریح کرد، فرانسه هیچگاه به زانو در نخواهد افتاد و با قدرت با دشمنان دمکراسی مقابله خواهد کرد.

نخست وزیر فرانسه امروز همچنین گشایش نخستین مرکز در فرانسه برای کنترل وآموزش جوانانی که به ایدئولوژی های افراطی گرائیده اند را اعلام کرد.

در این رابطه، مانوئل والس گفت که پیش بینی های مالی برای گشایش این مرکز انجام گرفته و این مرکزبه زودی شروع به کار خواهد کرد. اوتأکید کرد که جهاد گرایانی که از سوریه به فرانسه باز میگردد، جایی در این مرکز ندارد. جای آنان در زندان هست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید