ایران/آمریکا

واکنش ایران به سخنان دو زندانی آمریکائی

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، طی سخنانی گفته های "جاش فاتال" و "شان باوئر" را که، پس ازبیست و شش ماه زندان، آزاد و به آمریکا بازگشته اند را «خلاف واقع» توصیف کرد. 

تبلیغ بازرگانی

"جاش فاتال" و "شان باوئر" درسخنان خود درکنفرانس مطبوعائی نیویورک گفته بودند بر این باورند که آنها به همراه خانم "سارا شورد" درواقع ازسوی حکومت ایران به گروگان گرفته شده بودند.
غلامحسین محسنی اژه ای گفت: ما این گونه موضع گیری ازسوی این دوتن را پیش بینی کرده بودیم.
سه آمریکا ئی یاد شده در سی و یکم ماه ژوئیه سال دوهزارونه میلادی، درمرزها ایران و عراق، توسط مامورین مرزی ایران دستگیرشدند و درماه ها وهفته های بعد، با ایراد اتهام جاسوسی به مدت بیش از دوسال درزندان نگاه داشته شدند.
خانم "ساراشورد" یک سال پیش، درسپتامبر سال دو هزارو ده، به قید وثیقه ازسوی دستگاه قضائی ایران آزاد شده و به کشورخود بازگشت.
در این حال یک روزنامه اسرائیلی امروز با اشاره به آزادی دو کوهنورد آمریکائی و بازگشت آنان به کشورشان، فاش ساخت که پدر "جاش فاتال"، یکی ازدو زندانی ازشهروندان اسرائیل بوده است.
به گزارش روزنامه اسرائیلی "هآرتس" پدرجاش فاتال یک یهودی عراقی است که درسال هزارونهصدو پنجاه و یک میلادی از عراق به اسرائیل مهاجرت کرده و به تابعیت این کشوردرآمده است.
به نوشته این روزنامه، دوجوان آمریکائی در همۀ دوران زندان درایران، کوشش خود را برای پنهان نگاه داشتن این موضوع به کاربرده بودند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید