فرانسه/مطبوعات

واکنش روزنامه‌های فرانسه به اعلام خروج نیروهای روسیه ازسوریه

@fotolia

درساعات بعد ازظهرروزگذشته، چهاردهم مارس، خبری منتشرشد که درتیتراول خبرگزاری‌های بین المللی قرار گرفت. خبراین بود، روسیه بخش اعظم نیروهای خود را ازسوریه خارج می‌کند. تصمیمی که درروزهای اخیر، ودرآستانهٔ دورتازه مذاکرات صلح سوریه درژنو، کمترین اشاره به آن نشده بود.  

تبلیغ بازرگانی

با انتشاراین خبر، درست درروزاول آغازمذکرات ژنو، طبیعتاً همه خبرنگاران به دنبال آن بودند که دلایل تغییر سیاست مسکو درقبال سوریه را دریابند، به خصوص اینکه، اعلام شد که موضوع عقب نشینی نیروهای روسی از سوریه به اطلاع بشاراسد نیز رسیده است.
روزنامه‌های امروز فرانسه به گستردگی به خبر تغییرسیاست‌های کرملین پرداخته‌اند.
درکنار این گزارش، خبرهای دیگری نیز مورد تحلیل و تفسیرروزنامه‌ها قرار گرفته است.
مشکلات خانم مرکل و احزاب سنتی آلمان، پس ازافزایش چشمگیر آرای تشکل سیاسی راست افراطی آلمان درانتخابات روز یکشنبه درسه ایالت این کشور، سوء قصد خونین درپایتخت ترکیه که تا کنون ۳۷ قربانی داشته است، سوء قصد تروریستی اسلامی در «جامنا» پایتخت کشورآفریقایی «ساحل عاج» و ادامه تهدید‌های سازمان تروریستی القاعده علیه منافع غرب از عناوین دیگرروزنامه‌های امروزهستند.
واما درخبرهای داخلی فرانسه، تجدید نظردولت دراصلاحیه جدید قانون کار که طی سه هفته گذشته اعتراضات وسیعی را موجب شده بود درصفحات اول روزنامه‌ها جلب نظرمی کند.
شب گذشته درنشست محدود اعضای دولت با حضورفرانسوان هولاند، رئیس جمهوری، تصمیم گرفته شد بخش‌هایی از قانون جدید کار که توسط خانم «الخُمری» وزیرمربوطه ارائه شده جرح و تعدیل شود تا بتوان آنرا به مجلس ارائه کرد.
دولت به درستی می‌داند که هرتصمیم سیاسی می‌تواند نتایج انتخابات سال دوهزارو هفده ریاست جمهوری فرانسه تاثیر گذارباشد.
فیگارو درصفحه اول خود به عقب نشینی دولت اشاره می‌کند و می‌نویسد: زیرفشارهای اعتراضی اقشارجامعه دولت حساسترین بخش‌های قانون کارجدید را پس گرفت.
بازگردیم به روسیه و سیاست تازه پوتین مبنی بر خروج بخشی از نیروهای روسی ازسوریه.
فیگارو می‌نویسد: با اینکه ولادیمیرپوتین می‌گوید هدف‌های حضورنظامی روسیه در سوریه درمجموع تحقق یافته، با این حال هدف عمدهٔ لشکر کشی روسیه که غیرقابل نفوذ کردن مرزهای ترکیه و سوریه بود تحقق نیافته است.
فیگارو می‌نویسد: این درست است که با حمایت حملات هوایی روسیه کُردهای سوریه توانستند در مناطق شمالی «حلب» پیشروی‌هایی داشته باشند، اما هیچگاه مرزهای سوریه و ترکیه امن نشده است.
لیبراسیون نیز درگزارشی به تصمیم پوتین مبنی برخروج بخش قابل توجهی ازنیروهای روسی از سوریه اشاره می‌کند و می‌نویسد: این درست است که ارتش بشاراسد درماه‌های اخیربا حمایت هوایی روسیه، پشتیبانی می‌دانی ی نیروهای شبه نظامی حزب الله لبنان و مشاوران نظامی ایران توانست به برخی پیشروی‌ها دراطراف حلب دست یابد، اما این پیروزی‌ها همچنان شکننده باقی مانده است.
لیبراسیون می‌افزاید: آگرآنگونه که مسکو اعلام داشته است، حملات هوایی روسیه کاهش یابد، اپوزیسیون مسلح بشار اسد خواهد توانست بار دیگرتا حدودی توان نظامی خود را در مناطق از دست رفته بازسازی کند.
روزشنبه این هفته نیروهای مخالف توانستند یک هواپیمای جنگی اسد راسرنگون کنند.
لیبراسیون می‌نویسد: هدف اعلام شده مسکو از اعزام نیروی هوایی به سوریه منهدم کردن زیربناهای سازمان‌های تروریستی و پاکسازی مناطق از وجود آن‌ها بود که دراین مورد کمترین موفقیتی به دست نیامده است.
لیبراسیون می‌افزاید: حملات گسترده هوایی روسیه هرگز نتوانسته است توان نظامی داعش را کاهش دهد، زیرا این سازمان همچنان استحکامات دو منطقه مهم «رقه» و «دیرالزور» را درکنترل خود دارد.
لیبراسیون می‌افزاید: آنچه که به شاخه سوری القاعده مربوط می‌شود، این سازمان نیز بخش‌های قابل توجهی از مناطق غرب و شمال سوریه را تحت کنترل خود دارد.
واما، سوء قصد‌های روز گذشته در «انکارا»، پایتخت ترکیه و در «جامنا»، پایتخت کشورآفریقایی «ساحل عاج» نیزهمچنان ازعناوین مهم روزنامه‌های امروزفرانسه هستند.
انتخابات روز یک شنبه درسه ایالت آلمان، که با افزایش چشمگیرحزب راست افراطی «الترناتیو آلمان» همراه بود، نیز درروزنامه‌ای امروز فرانسه بازتاب گسترده‌ای داشته است.
فیگارویک صفحه کامل را به نتایج این انتخابات و واکنش خانم مرکل اختصاص داده.
خانم مرکل گفته است آرای مخالف ریخته شده به صندوق‌ها درواقع رای اقدامی اعتراضی علیه مسائل و معضلات حل نشده پناهجویان و نگرانی ازچگونگی ادغام این پناهجویان درجامعه آلمان بوده است.
خانم مرکل گفته است: چنانچه معضلات باقی مانده درمورد ادغام صد‌ها هزارپناهجو درکشور حل شود با فروکش کردن بحران پناهجویان اقبال عمومی درقبال حزب «الترناتیو برای آلمان» نیز فروکش خواهد کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید