ایران / گفتگو

واکنش محمد نوری زاد به برگزاری غیرعلنی دادگاه متهمان کهریزک

نخستین جلسۀ رسیدگی به اتهامات جنایات بازداشتگاه کهریزک امروز بعد از بیش از سه سال تأخیر برگزار شد.

تبلیغ بازرگانی

اگر چه مقامات قضایی ایران پیش از این اعلام کرده بودند که اصل بر علنی بودن محاکمه است، اما، رییس دادگاه، قاضی سیامک مدیر خراسانی، دادگاه رسیدگی به پروندۀ جنایات کهریزک را غیرعلنی اعلام کرد و از خبرنگاران و حاضران خواست که جلسۀ دادگاه را ترک کنند. در این دادگاه به اتهامات دادستان پیشین تهران، سعید مرتضوی و دو تن از دستیاران وی، علی حیدری فر و حسن زارع دهنوی رسیدگی می شود.
به گفتۀ پدر یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در جلسۀ امروز دادگاه اتهام معاونت در قتل به متهم ردیف اول پرونده، یعنی دادستان پیشین تهران، سعید مرتضوی، تفهیم شد. اولیای دم در پایان جلسۀ دادگاه به خبرنگاران گفتند که دو تن از متهمان در جلسۀ امروز دادگاه حاضر شدند. اما، سومین متهم در دادگاه حضور نیافت. یکی از نزدیکان خانوادۀ محسن روح الامینی، از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، به خبرنگاران گفته است که اگر برخی افراد تأمین جانی داشته باشند سخنان مهمی را دربارۀ سعید مرتضوی و دیگر متهمان این پرونده خواهند گفت.
محمد نوری زاد سینماگر و منتقد مقیم ایران در واکنش به غیرعلنی شدن محاکمۀ متهمان بازداشتگاه کهریزک از جمله گفته است : غیر از این نیز از حاکمان جمهوری اسلامی ایران که شدیداً از بیان حقایق نگرانند انتظار نمی توان داشت. محمد نوری زاد همچنین افزوده است که نظر به غیرعلنی بودن دادگاه رسیدگی به جنایات بازداشتگاه کهریزک هیچ امیدی نسبت به نتیجۀ این دادگاه نیست. محمد نوری زاد همچنین گفته است که افرادی همانند سعید مرتضوی متهمان دست چندم جنایات کهریزک هستند و متهمان واقعی در واقع رییس قوۀ قضاییه و مقامات بالاتری هستند که رییس قوۀ قضاییه را به کار می گمارند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید