فرانسه/مطبوعات

واکنش مطبوعات فرانسه به تصمیم ترامپ درارجاع پرونده "برجام" به کنگره آمریکا

@fotolia

حدود ده ماه پس ازورود دونالد ترامپ به کاخ ریاست جمهوری، و دو بارتمدید تعلیق تحریم های ایران ازسوی وی، رئیس جمهوری آمریکا روزگذشته رئوس "استراتژی" خود را برای سیاست های جدید واشنگتن درقبال جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت.

تبلیغ بازرگانی

رئیس جمهوری آمریکا، که قراربود روز پانزدهم اکتبر، باردیگر، مدت زمان لغو تحریم های اتمی علیه جمهوری اسلامی را تمدید نماید، روزجمعه اعلام داشت که سند سه ماه تمدید لغو تحریم ها را امضاء نخواهد کرد و ادامه تبیین سیاست های واشنگتن درمورد "برجام"( برنامه جامع اقدام مشترک) را به کنگره واگذارمی کند.

اکنون کنگره دو ماه فرصت دارد تا تصمیم خود را درمورد برجام اعلام و به رئیس جمهوری ابلاغ نماید.

ترامپ درسخنرانی خود خروج آمریکا ازتوافق های اتمی با ایران را اعلام نداشته ولی خواستاررسیدگی کنگره به محتویات آن شده است.

روزنامه های امروز فرانسه مهمترین گزارش های بین المللی خود را، با رنگی حاکی ازمخالفت، به سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا اختصاص داده اند.

فیگارومی نویسد: ترامپ مرگ توافق نامه را اعلام نکرد، اما انرا شکننده ترکرده است.

فیگارو می افزاید: ترامپ ازاعتماد به ایران امتناع می کند.

به نوشته سرمقاله نویس فیگارو، توافق نامه اتمی، برجام، با سخنان تند دیروز ترامپ ترک برداشت و شکننده شد، اما مرگ آن اعلام نشده است، یا حداقل درحال حاضر، اعلام نشده است.

فیگارو می افزاید: همه براین نظرند که ایران درحال حاضر رویه سازشکارانه درپیش گرفته است، اما این مانع ازدیدن جنبه های زیانبارسیاست های جمهوری اسلامی نمی شود، درعراق، سوریه، یمن، همه جا نفرات سپاه درحال جُولان دادن هستند.

ایران حتی به قطعنامه سازمان ملل درمورد ممنوعیت تولید موشک های بالیستیک نیزعنایت چندانی ندارد.

سرمقاله نویس فیگارو می نویسد: اگرترامپ به حکمت ضرب المثل های ایرانی آشنایی داشت حتماً از این ضرب المثل درمورد ایران استفاده می کرد که می گوید: " پوست انداختن ماردلیل دگرگونی نیست، ما همچنان ماراست".

سرمقاله نویس فیگارو درپایان می افزاید: امانوئل مکرون درطرح سیاست خارجی فرانسه گفته است که فرانسه باید به بازنگری درسیاست های خود دررابطه با کشورهای خاورمیانه به پردازد، بدین مفهوم که، سیاست سنتی فرانسه دررابطه با پادشاهی های نفت خیزخاورمیانه احیا شده و با ایران نیز گفت وشنود ادامه یابد.

به نوشته فیگارو، این سخنان می تواند، نه تنها برای فرانسه، که برای اروپا نیزراهنمای مسیری درست محسوب شود.

هومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، درگزارش های خود، پیرامون سخنان ترامپ، به واکنش برنده جایزه صلح نوبل 2017 اشاره کرده است.

"کارزاربین المللی برای محوتسلیحات هسته ای"،"ایکان" درواکنش به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا گفته است: چنین تصمیمی مشوقی برای دست یابی به سلاح های هسته ای خواهد شد، و درعین حال، برای تداوم تلاش ها در جهت محدود ترکردن تکثیرتسلیحات هسته ای درجهان مشکل آفرین خواهد بود.

"ایکان"، کارزاربین المللی محو تسلیحات هسته ای" دربیانیه خود می نویسد: رئیس جمهوری آمریکا کوشش می کند توافق نامه 1+5 "برجام" را بی اعتبارجلوه دهد.

با توجه به تهدید افزایش یابنده احتمال درگیری های اتمی، این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا، به جای کاهش دامنه تهدیدها، به افزایش احتمال بحران ها دامن خواهد زد.

لازم به یاد آوری است که منشور "کارزاربین المللی محوتسلیحات هسته ای" به عنوان یک اقدام سازمان های غیردولتی درماه ژوئیه گذشته ازسوی سازمان ملل پذیرفته شد، اما به نوشته هومنیته، این منشور درحال حاضر، تنها یک اقدام نمادین به حساب می آید، زیرا هیچ یک از قدرت های اتمی جهان حاضربه پیوستن و پذیرفتن منشورنشده اند.

به نوشته هومنیته این منشورهنگامی درجامعه جهانی قوه اجرایی خواهد یافت که پنجاه کشورآنرا امضا کرده و به رسمیت شناخته باشند.

"لوموند" روزنامه عصرفرانسه نیزتیترصفحه اول و چند گزارش را به روند تحولات برجام، پس ازاعلام استراتژی آمریکا توسط دونالد ترامپ، اختصاص داده.

لوموند دربخشی از یک گزارش می نویسد: اختیارتمدید یا لغو تحریم های ایران سلاح قدرتمندی است که هرسه ماه یک بار دراختیارترامپ قرارمی گیرد، ولی این بار درسومین نوبت، وی همانگونه که پیش بینی می شد، نخواست،  نفیاٌ و اثباتاً، از این اختیارات استفاده کند، لذا توپ را به زمین کنگره انداخت.

لوموند معتقد است که با این کاررئیس جمهوری آمریکا از مواضع اولیه خود عدول کرده و تا حدودی نرمش نشان داده است، ولی این میزان نرمش آنقدرنیست که بتواند مقاومت دیگرامضاء کنندگان توافقنامه "برجام" را برای همراهی با آمریکا ازمیان بردارد.

روزنامه لوموند نظردو کارشناس پرونده اتمی ایران را نیزجویا شده است.

"فرانسوا نیکولو"، سفیرسابق فرانسه درایران، می گوید: دیپلماسی بین المللی هنوزاهرم های موثری را برای نجات توافق های انجام گرفته باایران دارد.

به نظروی باید از ایران خواسته شود که، بدون این که به غرورو منافع اش لطمه ای وارد آید، اقدامات تازه ای را برای بقای برجام به انجام برساند.

و"فردریک شاریُون" به لوموند می گوید: رئیس جمهوری آمریکا با این اقدام به دامنه بی اعتمادی علیه کشورش دامن زده است.

به گفته وی این تصمیم نه تنها موجب سرخوردگی اروپائیان گردیده، که درعین حال، خطرتکثیرتسیلحات هسته ای درخاورمیانه را نیز افزایش داده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید