افغانستان

واکنش نمایندگان مجلس افغانستان به اظهارات اخیر محمد اشرف غنی

مجلس افغانستان
مجلس افغانستان DR

گفته های اخیر محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، درمورد نامزد وزیران جدید کابینه حکومت وحدت ملی و اعضای مجلس نمایندگان، واکنش تند مجلس را برانگیخت. پیش از این گزارش شده بود که رییس جمهورغنی در نشست اعضای کابینه ی حکومت به نامزد وزیران هشدار داده است:« درصورتیکه با نمایندگان مردم برسر گرفتن رای اعتماد مجلس، وارد معامله ی پولی گردند، نام شان از فهرست نامزد وزیران حذف خواهد شد».

تبلیغ بازرگانی

در نشست عمومی امروز مجلس، شماری ازنمایندگان درپیوند به این گفته های رییس جمهور غنی وارد بحث های داغ گردیده و مطرح شدن یک چنین گفته ها از سوی ریاست جمهوری را اسف بارخوانده و آنرا توهین به مجلس نمایندگان دانستند.

مولوی رحمان رحمانی یک عضو مجلس نمایندگان در این مورد گفت:« آقای رییس جمهوری میگوید هر وزیری که یک چنین معامله را با وکیل انجام داد، آن شخص ازطرف من وزیر نیست وسلب صلاحیت خواهد شد. نکو سرخود عریضه نکوآقای رییس جمهور، سوگند به قرآن خدا که خود تو رییس جمهور و شورای امنیت ملی تو درین معامله ها شریک هستی، من ازمیان نامزد وزیران کسی را می شناسم که در حضور مطبوعات شاهدی خواهد داد که خود رییس جمهور نامزد وزیران را جهت گرفتن رای اعتماد،‌ بر معامله با نمایندگان مجلس تشویق می نماید. آقای رییس جمهور با وکیلان معامله گر خودت معامله می کنی، چرا نام سایر نمایندگان را بد می سازی».

این نمایندگان معترض به گفته های اخیر ریس جمهور غنی در پیوند به نامزد وزیران ومجلس نمایندگان، خواستار بررسی جدی این موضوع گردیدند.

درمیان نمایندگان که در نشست عمومی مجلس علیه گفته های اخیر رییس جمهور غنی واکنش های تند نشان دادند، بودند کسانیکه برخی ازنمایندگان را به معامله گری وفساد متهم می سازند. رمضان بشردوست نماینده مردم کابل درمجلس در جریان نشست امروز مجلس، ضمن اینکه رییس جمهور غنی را بر سعی نمودن به نفاق افگنی متهم ساخت، گفت:« همه میدانید درمهمانی ها وشب نشینی های که درین اواخر درهتل ها وخانه های برخی وکیلان برگزار گردید، مراسم ختم قرآن شریف برگزار نشده بود، درین مهمانی ها مسایل چون: قوم، زبان، پول نظیر این ها رد وبدل می شد».

این عضو مجلس،‌ نمایندگان را مخاطب قرارداده افزود:‌ اگر درسالهای گذشته با درنظر داشت معیارهای قومی،‌ زبانی، مذهبی و سمتی به نامزد وزیران رای دادید،‌ این بار سعی نمایید تا از رای اعتماد در راستای حمایت از قانون ومنافع ملی استفاده نمایید.

در پایان نشست عمومی امروز مجلس،‌ عبدالرووف ابراهمی رییس مجلس نمایندگان نیز گفته های رییس جمهورغنی در پیوند به اعضای این نهاد را اتهام بی مورد دانسته گفت:« مطرح شدن این گونه اتهام ها ازسوی رییس جمهور راجع به نمایندگان مردم افغانستان که گویا نامزد وزیران با آنها معامله نه نمایند، منحیث رییس جمهور ورییس قوای سه گانه ی کشور جداً اسف بار است،‌ زیرا شورا به حیث جز قوای سه گانه ی افغانستان، جایگاه حقوقی خود را دارد واینگونه ابراز نظرها به نشانی شورا و نمایندگان منتخب مردم افغانستان به مثابه هتک حرمت و دست کم گرفتن می باشد».

این در حالی است که هنوزهم چهارده وزارت خانه ی حکومت وحدت ملی به شمول وزارت های کلیدی، دفاع، امورخارجه و امور داخله ازسوی سرپرست وزیران اداره میشوند و با وجود خواست پی هم مجلس نمایندگان مبنی بر معرفی نامزد وزیران جهت گرفتن رای، رهبران حکومت موفق نشده اند،‌ تا حال نامزد وزیران جدید را به مجلس معرفی نمایند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید