افغانستان

واگذاری مسئولیت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به دولت افغانستان

زندان بگرام
زندان بگرام

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان دیروز از آمریکا خواست تا مدیریت زندان بگرام در شمال کابل را ظرف یک ماه آینده به دولت او واگذار کند. وزارت امور خارجۀ آمریکا نیز در واکنش به این درخواست اعلام کرد این کار باید به گونه‌ای مسئولانه و براساس جدول زمانی صورت گیرد.

تبلیغ بازرگانی

حامد کرزی کمیسیونی را مسئول تحقق درخواست خود مبنی بر انتقال ادارۀ امور این زندان به افغان ها در مدت یک ماه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این درخواست از نظر بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیل گران امور افغانستان اهمیت نمادین بسیاری دارد؛ چرا که این زندان برای مردم افغانستان مظهر اشغال این کشور به وسیله آمریکاییان است.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا دیروز در پاسخ به این تقاضای رییس جمهور افغانستان گفت: از مدتی پیشتر مذاکراتی میان دولت آمریکا و دولت افغانستان برای سپردن ادارۀ امور بازداشتگاه هایی که توسط آمریکائیان اداره می شود به مسئولان افغان در جریان است اما این کار باید با شیوه و جدول زمانی مناسبی صورت گیرد.
اگرچه وزارت دفاع افغانستان از آموزش ٢٠٠٠ نیروی ویژه برای تأمین امنیت این زندان خبر داده است اما همچنان این نگرانی هم مطرح شده که توانایی دولت افغانستان برای نگهداری از زندانیان بگرام کافی نخواهد بود.
زندان بگرام که در یک پایگاه نظامی آمریکایی در شمال کابل واقع شده یکی از بدنام ترین زندان های آمریکایی هاست و نهادهای حقوق بشری بارها از بدرفتاری وشکنجۀ زندانیان در آن خبر داده اند.
در این زندان ٢٠٠٠ تن از متهمان همکاری با گروه های طالبان و القاعده نگهداری می شوند.
در حال حاضر صلیب سرخ تنها سازمانی است که امکان بازدید از زندان های تحت کنترل آمریکا در افغانستان را دارد.
 حامد کرزی کمیسیونی را مسئول تحقق درخواست خود مبنی بر انتقال ادارۀ امور این زندان به افغان ها در مدت یک ماه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این درخواست از نظر بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیل گران امور افغانستان اهمیت نمادین بسیاری دارد؛ چرا که این زندان برای مردم افغانستان مظهر اشغال این کشور به وسیله آمریکاییان است.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا دیروز در پاسخ به این تقاضای رییس جمهور افغانستان گفت: از مدتی پیشتر مذاکراتی میان دولت آمریکا و دولت افغانستان برای سپردن ادارۀ امور بازداشتگاه هایی که توسط آمریکائیان اداره می شود به مسئولان افغان در جریان است اما این کار باید با شیوه و جدول زمانی مناسبی صورت گیرد.
اگرچه وزارت دفاع افغانستان از آموزش ٢٠٠٠ نیروی ویژه برای تأمین امنیت این زندان خبر داده است اما همچنان این نگرانی هم مطرح شده که توانایی دولت افغانستان برای نگهداری از زندانیان بگرام کافی نخواهد بود.
زندان بگرام که در یک پایگاه نظامی آمریکایی در شمال کابل واقع شده یکی از بدنام ترین زندان های آمریکایی هاست و نهادهای حقوق بشری بارها از بدرفتاری وشکنجۀ زندانیان در آن خبر داده اند.
در این زندان ٢٠٠٠ تن از متهمان همکاری با گروه های طالبان و القاعده نگهداری می شوند.
در حال حاضر صلیب سرخ تنها سازمانی است که امکان بازدید از زندان های تحت کنترل آمریکا در افغانستان را دارد.

نیک محمد کابلی، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل سیاسی و نظامی در کابل، در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه دربارۀ انتقال مدیریت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به افغانستان گفت: «با انتقال مسئولیت این زندان از نیروهای آمریکایی به نیروهای افغان تغییر زیادی که مورد انتظار ماست رخ نخواهد داد چرا که نیروهای آمریکایی همچنان بر وضعیت داخلی این زندان نظارت دارند. زیرا براساس قراردادهایی که وجود دارد، آمریکایی ها مسئولیت تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز این زندان را به عهده دارند و علاوه بر این برخی از مشاوران آن ها نیز حضور خواهند داشت.»

این روزنامه نگار دربارۀ واگذاری مسئولیت ادارۀ امور زندان وگرام با مذاکرات اخیر دولت آمریکا با گروه های طالبان گفت: «این واگذاری به خواست طالبان و یا آمریکایی ها هیچ ارتباطی ندارد و پیش از این هم حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان از آمریکایی ها خواسته بود که ادارۀ امور این زندان را در اختیار دولت او قرار دهند.»

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید